Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Expo w G2A Arena

Sesja sejmiku 25 września 2017 roku

Opublikowano: 2017-09-24 21:54:53, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. XLII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji, odbędzie się w poniedziałek (25 września 2017 roku) o godzinie 11 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Praca w Urzędzie Marszałkowski – luty 2015

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów XL i XLI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

4. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2016 r. podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym.

5. Informacja o wynikach finansowych za I półrocze 2017 roku (w porównaniu czerwiec 2017 do czerwca 2016) podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym.

6. Debata o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/603/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/993/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 października 2013r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń w budynku H w Krośnie przy ul. Korczyńskiej.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

33. Informacja o sytuacji finansowej Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz połączenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Józefowi Roguzowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

38. Informacja na temat stanu prac związanych z planowaną budową zbiornika retencyjnego „Kąty-Myscowa”.

39. Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

40. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.

41. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2017 r.

42. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

43. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowych Województwa.

44. Informacja o postępie prac dotyczących projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

45. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec II kwartału 2017 r.).

46. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec II kwartału 2017 r.) - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

47. Informacja prezentująca obszary wspierania przedsiębiorczości przez podmioty podlegające Województwu Podkarpackiemu.

48. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 10 sierpnia 2017 r. do 5 września 2017 r.

49. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XL sesji w dniu 28.08.2017 r. i XLI sesji w dniu 28.08.2017 r.

50. Interpelacje i zapytania radnych.

51. Wnioski i oświadczenia radnych.

52. Zamknięcie sesji.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij