Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Ponad 650 tysięcy zł dla partnerów KSOW

Opublikowano: 2017-07-27 02:08:12, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Konkurs na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich został ogłoszony w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017 przez ministra rolnictwa.

Ponad 650 tysięcy zł dla partnerów KSOW

 

Do jednostki regionalnej KSOW w Urzędzie Marszałkowskim wpłynęło 47 wniosków. Po dokonanych uzupełnieniach pozytywną ocenę uzyskało 29 wniosków z czego 22 zmieściło się w limitach zaplanowanych na poszczególne działania. Na ich realizację przeznaczono  653 277,95 zł. Wśród zgłoszonych przedsięwzięć - 22 uzyskały dofinansowanie, wniosków było blisko 50. Umowy z partnerami podpisał Lucjan Kuźniar – członek zarządu województwa.

Przed podpisaniem umów na dofinansowanie projektów, do partnerów zwrócił się członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

O wsparcie mogą się starać tylko i wyłącznie partnerzy Sieci. Mogą nimi być: organy administracji rządowej, samorządy województw, gmin i powiatów, organizacje branżowe, organizacje spółdzielcze, izby rolnicze, instytuty resortowe, przedsiębiorcy, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno – spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego, państwowe jednostki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, Lokalne Grupy Działania i osoby fizyczne.

Aby zostać partnerem, należy zarejestrować się w bazie poprzez stronę internetową www.ksow.pl. Rejestracja jest elektroniczna, bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Głównym celem sieci jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich przez wymianę informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizowanych operacji dotyczących obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

Wnioski na realizację operacji w ramach KSOW składa się w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs (ogłasza się konkurs operacji na dany rok kalendarzowy, końcem roku poprzedzającego realizację operacji lub początkiem roku, w którym operację będą realizowane). Informacja o naborze ukazuje się zawsze na portalu internetowym www.ksow.pl oraz jest wysyłana na adres e -mailowy partnera sieci, który wskazał podczas rejestracji.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij