Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Budownictwo mieszkaniowe na Podkarpaciu w 2016 r.

Opublikowano: 2017-07-17 00:44:52, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACIE. Na Podkarpaciu wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku – informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Inwestycje w budownictwie spadły o jedną trzecią

 

W województwie podkarpackim w 2016 r. przekazano do użytkowania 7875 mieszkań. Udział mieszkań województwa podkarpackiego wśród lokali oddanych do użytkowania w kraju wyniósł 4,8 proc..

W porównaniu z 2015 r. liczba mieszkań przekazanych do użytkowania zwiększyła się o 235 (o 3,1 proc.), natomiast w kraju o 10,6 proc.

W miastach zrealizowano 54,6 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania, natomiast na wsi 45,4 proc. (przed rokiem odpowiednio: 53,2 proc. i 46,8 proc.).

Na 1000 ludności przypadało 3,7 mieszkań oddanych do użytkowania (w kraju - 4,3) . Wskaźnik ten w porównaniu z 2015 r. był na Podkarpaciu wyższy o 0,1 punktu, a w kraju o 0,4 punktu. W 2016 r. miernik ten w miastach ukształtował się na poziomie - 4,9, natomiast na wsi - 2,9.

W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Rzeszowie (2958) oraz powiecie rzeszowskim (799) i mieleckim (459). Najmniej mieszkań przekazano w powiecie bieszczadzkim i leskim (odpowiednio: 40 i 70 lokali).

W porównaniu z 2015 r. zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem - o 392 (o 23,1 proc) i w budownictwie spółdzielczym - o 149 (39,7 proc.). Natomiast mniej mieszkań niż przed rokiem przekazano w budownictwie indywidualnym - o 162 (o 3,0 proc.) oraz komunalnym - o 46 (o 65,7 proc.). W 2016 r. w pozostałych formach budownictwa nie oddano do użytkowania żadnych mieszkań.

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania dominuje budownictwo indywidualne (66,5 proc.), choć w porównaniu z 2015 r. jego udział zmniejszył się o 4,2 p. proc.

Rok 2016 był kolejnym, w którym zwiększył się udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem o 4,3 p. proc. (z 22,2 proc. w 2015 r. do 26,5 proc. w 2016 r.). W 2016 r. wzrósł także udział budownictwa spółdzielczego o 1,8 p. proc., natomiast nieznacznie  zmalał budownictwa komunalnego o 0,6 p. proc. 2016 r. oddano również 8 mieszkań w budynkach niemieszkalnych.

Najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania składało się z 5 lub 6 izb, stanowiąc łącznie 39,7 proc. ogółu nowych mieszkań (przed rokiem 41,4 proc.).

W budynkach indywidualnych były to mieszkania posiadające 6 izb (31,1 proc.), natomiast poza indywidualnymi dominowały te o 3 izbach (38,7 proc.).

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytkowania wyniosła w 2016 r. 107,1 m2 (w kraju - 94,5 m2 ) i była mniejsza o 1,3 m2 niż w 2015 r.

Mieszkania oddane na wsi były większe przeciętnie o 55,9 m2 od mieszkań oddanych w mieście.

W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 133,4 m2 (o 2,5 m2 więcej niż przed rokiem), spółdzielczym - 52,5 m2 (o 2,0 m2 mniej), z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem - 55,8 m2 (o 1,6 m2 więcej), komunalnym - 35,3 m2 (o 14,8 m2 mniej).

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w 2016 r. wyposażone były w wodociąg (w tym 89,6 proc. w wodociąg z sieci), kanalizację (w tym kanalizację z odprowadzeniem do sieci - 89,7 proc.), łazienkę i centralne ogrzewanie. Ponad połowa mieszkań, tj. 57,4 proc. była wyposażona także w gaz z sieci, a 7,0 proc. w ciepłą wodę dostarczaną centralnie.

W 2016 r. oddano do użytkowania 4990 nowych budynków mieszkalnych (bez budynków nieprzystosowanych do stałego zamieszkania oraz budynków zbiorowego zamieszkania) o łącznej kubaturze 4128,9 tys. m3 .

Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków mieszkalnych wyniósł ponad 61 miesięcy i utrzymał się na podobnym poziomie jak w 2015 r. Najdłużej budowano budynki indywidualne na własne potrzeby - blisko 74 miesiące, znacznie krócej budynki spółdzielcze - ponad 24 miesiące i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - ponad 23 miesiące, natomiast najkrócej komunalne - 15 miesięcy.

W łącznej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania największy udział miały obiekty wybudowane przez inwestorów indywidualnych - 96,3 proc. (przed rokiem - 97,3 proc.).

W 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na budowę 8965 mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych, tj. o 1585 mieszkań (o 21,5 proc.) więcej niż w 2015 r. Ponadto inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 180 mieszkań w rozbudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 181 mieszkań - w ramach adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych oraz 6 mieszkań w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i budynkach niemieszkalnych.

Łącznie w 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na budowę 9332 mieszkań (o 21,4 proc. więcej niż przed rokiem). W 2016 r. rozpoczęto budowę 8108 mieszkań, tj. o 949 (o 13,3 proc.) więcej niż w 2015 r.

Największy wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w budownictwie spółdzielczym - blisko 2,5-krotny. Ponadto wzrost odnotowano w budownictwie komunalnym - o 15,4 proc., w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem - o 9,6 proc. oraz indywidualnym - o 8,4 proc..

W 2016 r. ponownie nie rozpoczęto budowy żadnego mieszkania w budownictwie zakładowym i społecznym czynszowym.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij