Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Absolutorium dla władz powiatu krośnieńskiego za 2016 r.

Opublikowano: 2017-06-18 17:58:56, przez: admin, w kategorii: Samorządy

KROSNO. Podczas XXIX sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzieliła absolutorium zarządowi powiatu.

Absolutorium dla władz powiatu krośnieńskiego za 2016 r.

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak. Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 r. w ciągu roku wzrosły wykonane zostały w kwocie 75.508 tys. zł, co stanowi 99 proc. założonego planu.

Głównymi źródłami dochodów były: dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT, które wyniosły ogółem 14. 416 tys. zł; dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu oraz dotacje udzielone z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane w drodze porozumień, które wyniosły łącznie 15. 556 tys. zł.

Subwencje wyniosły 34. 750 tys. zł i stanowiły 46 proc. wykonanych dochodów.

Współpraca z gminami przy realizacji inwestycji przyniosła dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 3. 168 tys. zł. Z kolei środki pozyskane z budżetu UE wyniosły 400 tys. zł i głównie zostały przeznaczone na wydatki oświatowe.

Wydatki powiatu na 2016 rok, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosły o kwotę ogółem 8.098 tys. zł i wykonane zostały w wysokości  77. 681 tys. zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 60. 478 tys. zł i stanowiły 77 proc. planowanych wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 24. 735 tys. zł. Na sfinansowanie tych wydatków do subwencji oświatowej z budżetu powiatu przeznaczona została kwota 2.422 tys. zł.

Kolejnym największym wydatkiem był Transport i łączność. Wydatki w tym dziale wyniosły 20.324 tys. zł. Na zadania w zakresie Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11. 703 tys. zł. 

Z budżetu powiatu w 2016 roku udzielone zostały dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14. 465 tys. zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 22 proc. wydatków budżetowych i wykonane zostały w kwocie 17. 203 tys. zł,

Najkosztowniejsze i najważniejsze inwestycje zrealizowane w roku ubiegłym:
- pPrzebudowa dróg powiatowych Rogi - Lubatowa - Lubatówka; Dukla - Lubatowa oraz Równe - Lubatówka. Wartość zadania wyniosła 4. 633 tys. zł;
- przebudowa dróg powiatowych Korczyna - Jabłonica Polska, Krościenko - Olszyny - Jabłonica Polska na terenie gmin Korczyna i Krościenko Wyżne. Koszt zadania to 3. 227 tys. zł;

- przebudowa trzech mostów w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa - Draganowa - Głojsce oraz przebudowa drogi powiatowej Sulistrowa - Draganowa - Głojsce. Wartość zadania to 3. 741 tys. zł;

- przebudowa  drogi powiatowej Krosno - Kobylany - Toki w ramach Programu PROW koszt 1. 824 tys. zł;

- przebudowa drogi Wojaszówka - Łączki Jagielońskie, Chrząstówka - Niepla - Przybówka i Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń. Wartość zadania 900 tys. zł;

- modernizacja sieci informatycznej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie za 860 tys. zł.

Na koniec 2016 roku powiat krośnieński nie miał zobowiązań wymagalnych. Wydatki realizowane były na bieżąco z zachowaniem płynności finansowej. Nie były zaciągane kredyty w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Wynik finansowy budżetu za 2016 rok zamknęła się deficytem w wysokości 2. 174 tys. zł.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij