Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Sesja budżetowa Sejmiku - 29 grudnia 2016

Opublikowano: 2016-12-29 10:03:25, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Radni zajmą się budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dorota Chilik wiceprzewodniczącą podkarpackiego sejmiku

 

XXX sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 roku, (czwartek) o godzinie 1300 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Uroczyste wręczenie panu profesorowi dr hab. n. med. Stanisławowi Wosiowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. wraz z autopoprawkami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”.

TVP3 Rzeszów zaprasza

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego MP10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego beznzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nienadowa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Komisja ds. Skarg i Wniosków Mieszkańców Województwa Podkarpackiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

19.  Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego. 20. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych w 2016 r.

21. Zaprezentowanie Koncepcji podkarpackiego centrum nauki oraz podstawowych warunków jego realizacji.

22. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015.

23. Informacja o działalności Sekcji Zakupowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od marca do października 2016 r.

24. Informacja dotycząca uruchomienia wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 w obszarze ochrony zdrowia.

25. Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

26. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 17 listopada 2016 r. do 14 grudnia 2016 r.

27. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXIX sesji w dniu 28 listopada 2016 r.

28. Interpelacje i zapytania radnych.

29. Wnioski i oświadczenia radnych.

30. Zamknięcie sesji

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij