Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Kto będzie przesyłał gaz przez Strachocinę?

Opublikowano: 2016-08-30 09:47:59, przez: admin, w kategorii: Firmy

Wiążąca Procedura Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja.

Kto będzie przesyła gaz przez Strachocinę?

 

Promotorzy Projektu Połączenia Gazowego Polska - Słowacja, tj. operatorzy polskiego i słowackiego systemu przesyłowego - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Eustream A.S. uruchomili wiążącą Procedurę Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja. W ramach Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja, uczestnicy rynku mogą składać wiążące oferty na zdolności przesyłowe w Punkcie Wejścia-Wyjścia Polska - Słowacja najpóźniej do godziny 16:00 (CEST) 9 września 2016 r.

Bezpośredni link do dokumentacji:

Strona internetowa GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje/open-season-polska-slowacja/

Strona internetowa Eustream http://eustream.sk/sk_media/sk_aktuality/eustream-a-gaz-system-vyhlasuju-proceduru-open-season-pre-sk-pl-prepojenie

Procedura Open Season jest prowadzona w oparciu o Dyrektywę 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą Dyrektywę 2003/55/WE, Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie nr 1775/2005/WE, obowiązujące ustawodawstwo krajowe w Polsce i na Słowacji oraz Wytyczne ERGEG dotyczące dobrych praktyk w zakresie Procedury Open Season z dnia 21 maja 2007 r., ref: C06-GWG-29-05c. Po stronie polskiej, Procedura Open Season opiera się również na postanowieniach punktu 7.1.13 IRiESP Gaz-System.

Przepisy te zapewniają przejrzystość i równe traktowanie wszystkich uczestników Procedury.

Operator polskiego systemu przesyłowego - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. - oraz operator słowackiego systemu przesyłowego - eustream, a.s. rozważają budowę nowego, dwukierunkowego gazociągu łączącego systemy przesyłowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowacji.

Planowany interkonektor połączy gazowe systemy przesyłowe obydwu krajów za pomocą gazociągu biegnącego od tłoczni w słowackiej miejscowości Veľké Kapušany do tłoczni w Strachocinie, w Polsce. Łączna długość połączenia międzysystemowego będzie wynosić około 158 km, z czego 58 km znajdować się będzie na terytorium Polski, zaś 100 km na Słowacji. Realizacja połączenia gazowego Polska - Słowacja obejmuje również niezbędną rozbudowę wewnętrznej sieci gazowej w południowo-wschodniej Polsce, tzn. budowę gazociągów Pogórska Wola-Tworzeń, Tworóg-Tworzeń i Strachocina-Pogórska Wola.

Połączenie gazowe Polska - Słowacja wraz z wewnętrzną rozbudową infrastruktury gazu ziemnego w Polsce jest częścią Korytarza Północ-Południe, czyli połączeń gazowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej („NSI East Gas”) – priorytetowego korytarza infrastruktury energetycznej, zdefiniowanego w rozporządzeniu (UE) 347/2013 w celu zwiększenia regionalnej dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw gazu. W dniu 18 października 2015 r. projektowi połączenia gazowego Polska - Słowacja został przez Komisję Europejską przyznany status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI).

Wsparcie dla projektu zadeklarowały rządy obydwu państw, podpisując w dniu 22 listopada 2013 r. umowę międzyrządową określającą zakres wsparcia dla działań przygotowawczych i projektowych prowadzonych przez dwóch promotorów projektu.

Połączenie ma zapewnić dywersyfikację źródeł i tras oraz stabilność dostaw do obu krajów, jak również zwiększyć konkurencyjność wewnętrznego rynku gazu. Ponadto umożliwi polskim uczestnikom rynku dostęp do tzw. Korytarza Południowego, który daje możliwość pozyskiwania gazu z Morza Kaspijskiego czy ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Z kolei słowackie podmioty będą mogły importować gaz oferowany na polskim rynku, w szczególności gaz uzyskiwany w procesie regazyfikacji w terminalu LNG.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij