Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Nabór wniosków na zalesianie

Opublikowano: 2011-06-02 22:00:00, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Od 1 czerwca można składać wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Działanie skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. O pomoc może wnioskować rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów, prowadzonej przez ARiMR.

Beneficjentem działania może być również grupa rolników (minimum trzech), pod warunkiem, że przeznaczone przez nich grunty do zalesienia, sąsiadują ze sobą, ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha a ich szerokość przekracza 20 m (spełnienie tych wymogów nie jest wymagane, jeżeli grunt graniczy z lasem). Starać się mogą również jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie jednoroczne wsparcie na zalesienie.

Najważniejsze zmiany, jakie pojawiły się przy tegorocznym naborze:

1. Umożliwienie zalesiania jednemu beneficjentowi gruntów o powierzchni do 100 ha. Planowane zalesienie na gruntach o powierzchni przekraczającej w jednym kompleksie 20 ha zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, może być przy takim zalesieniu wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Złagodzono warunek minimalnej powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia w sytuacji, gdy grunt graniczy z lasem. Znowelizowane przepisy umożliwiają zalesianie powierzchni mniejszych niż 0,5 ha w sytuacji, gdy grunt graniczy z lasem niemniej jednak w przypadku tym minimalna powierzchnia musi wynosić 0,1 ha.

3. Uproszczono przepisy związane z określaniem nachylenia gruntu przeznaczonego do zalesienia poprzez wskazanie, iż to geodeta określa granice gruntu i ich powierzchnię o nachyleniu powyżej 12°.

4. Doprecyzowano przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji następstwa prawnego.

5. Dostosowano przepisy ww. rozporządzenia do nowych regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), które mają zastosowanie również do płatności na zalesianie gruntów rolnych.

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 czerwca do 31 lipca.

Opr. ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij