Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Propozycja reform podatkowych Krzysztofa Kaszuby

Opublikowano: 2015-10-06 10:06:57, przez: admin, w kategorii: Polityka

RZESZÓW. Likwidacja podatku CIT i zastąpienie go podatkiem od przychodów ze sprzedaży. To jedna z propozycji programowych Krzysztofa Kaszuby, kandydata na senatora z listy Partii KORWiN.

Krzysztof Kaszuba. Fot. Dorota Zańko

Krzysztof Kaszuba. Fot. Dorota Zańko

 

- Zastosowanie takiego prostego rozwiązania przyczyniłoby się do poprawy sytuacji przedsiębiorców i kondycji budżetu państwa – przekonujedr Krzysztof Kaszuba, równocześnie ekonomisty i doradcy gospodarczego.

 

Zdaniem Krzysztofa Kaszuby, należałoby wprowadzić powszechny podatek od przychodów ze sprzedaży ogółem(PP)dla wszystkich działających w Polsce podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw - mikro, małych, średnich i dużych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, banków, instytucji finansowych, sieci handlowych.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Kolejna gospodarcza propozycja kandydata na senatora dotyczy wprowadzenia „sprawiedliwego systemu podatkowego i systemu zabezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego dla wszystkich Polaków”.

 

- Należałoby zlikwidować podatek dochodowy od osób fizycznych, tzw. PIT, zlikwidować aktualnie prowadzony przez ZUS system ubezpieczeń społecznych oparty na obowiązkowych składkach - emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, zdrowotnej, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ten system jest niewydolny, niesprawiedliwy, skomplikowany i nieuczciwy – mówił Kaszuba. – Natomiast warto byłoby wprowadzić podatek społeczny dla każdej formy umowy o pracę. Podatek w wysokości 20% od wynagrodzenia brutto oraz innych dochodów pracobiorców płacony przez pracodawcę.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Hasło wyborcze Krzysztofa Kaszuby brzmi „Dumna i sprawiedliwa Rzeczpospolita”. Ubiega się o mandat senatorski w okręgu 56, obejmującym Rzeszów oraz powiaty rzeszowski i łańcucki.

 

DZ