Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Astrum Solar wyremontuje zabytkowe budynki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

Opublikowano: 2023-05-31 11:15:53, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PRZEMYŚL. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu. A do tego po „ofertowej” dogrywce.

Fot. dokumentacja przetargowa

Fot. dokumentacja przetargowa

 

Zamówienie miasta dotyczy prac remontowych dwóch zabytkowych budynków CKZiU nr 1 przy ul. Dworskiego. Zabytkowych, bo powstały one na przełomie XIX i XX w. i pierwotnie wchodziły w skład zespołu koszarowego ówczesnej Twierdzy Przemyśl.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Koszt realizacji prac miasto oszacowało na 2 510 000 zł. Ostatecznie (już po złożeniu przez wykonawców ofert dodatkowych) przedsięwzięcie będzie kosztować nieco więcej, bo 2 713 604 zł.

 

Zakres planowanych prac w obu budynkach jest w zasadzie podobny. Wykonana zostaną m.in. izolacje ścian budynków, wyremontowane elewacje z wystrojami architektonicznymi i docieplone stropy. Wymienione zostaną również obróbki blacharskie, instalacje odgromowe, wyremontowane kominy i wyremontowane dachy.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Cała inwestycja ma być zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i potrwa 500 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.