Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Firma Piotrowski zajmie się całościowym zagospodarowaniem Zespołu Twierdzy Przemyśl

Opublikowano: 2023-04-26 10:44:46, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Tylko ona zgłosiła swój akces do ogłoszonego przetargu. I co równie ważne, cena jej oferty zmieściła się w założonym limicie kosztów.

Fot. Visit Przemyśl (Grzegorz Karnas)

Fot. Visit Przemyśl (Grzegorz Karnas)

 

Firma z Piwody zaproponowała cenę 15 800 000 zł. Koszt inwestycji (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) oszacowany był na 16 mln zł.

 

Zamówienie obejmuje m.in.:

 

- Utworzenie szlaku fortecznego łączącego obiekty Północnej Rokady Twierdzy Przemyśl od Fortu XI Duńkowiczki, przez Skansen Pola Bitwy do Fortu VIII Łętownia - oznakowanie trasy. (Gmina Przemyśl, Gmina Żurawica, Gmina Orły);

 

- Prace remontowo- konserwatorskie Fortu VIII Łętownia - scalenie konserwatorskie elewacji koszar szyjowych, izolacja i adaptacja 6 komór fortecznych oraz schronu pogotowia do stanu ekspozycyjnego i do okresowego przebywania zwiedzających. (Gmina Przemyśl);

 

- Budowa Skansenu Pola Bitwy na Północnym odcinku Twierdzy Przemyśl - udostępnienie, oznaczenie, wyeksponowane oraz odtworzenie ziemnych umocnień polowych tj. ziemianki, okopy, baterie, stanowiska strzeleckie. (Gmina Żurawica, Gmina Przemyśl);

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Rekonstrukcja cmentarzy wojennych w Stubnie, Starzawie i Kalnikowie (Gmina Stubno);

 

- Prace remontowo-konserwatorskie Bramy Fortu XV Borek wraz z rekonstrukcją stalowego sponsonu (Gmina Medyka);

 

- Remont drogi fortecznej - ul. Pasteura w Przemyślu (Miasto Przemyśl) prowadzącej m.in. do Fortu VII Prałkowce, VI Iwanowa Góra;

 

- Zagospodarowanie zespołu dworsko parkowego w Babicach, jako lokalnego centrum turystyki kulturowej (Gmina Krzywcza).

 

Zakres planowanych prac jest jednak znacznie większy. Można się z nim zapoznać w dokumentacji przetargowej.

 

Całe przedsięwzięcie miałoby potrwać do 2025 r.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej: „Celem strategicznym projektu jest podniesienie standardów turystyki kulturowej na terenach Gmin Ziemi Przemyskiej, zrzeszonych w Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Pomnika Historii RP a w tym: zabytkowych reliktów fortyfikacji, pola bitwy i cmentarzy wojennych o wyjątkowym i uniwersalnym znaczeniu dla historii powszechnej i historii Polski - jako etap przygotowawczy implementacji Twierdzy Przemyśl do transgranicznego wpisu seryjnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”