Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Krosno przerwało przetarg na realizację dużej inwestycji drogowej

Opublikowano: 2022-12-08 12:06:03, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

KROSNO. A chodziło m.in. o budowę kolejnej drogi, ronda oraz wiaduktu nad linią kolejową nr 108. Miasto oszacowało koszt inwestycji nawet na 40,2 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay/CC0

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay/CC0

 

Zadanie, do którego przymierza się miasto, nosi nazwę: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”.

 

Miasto postanowiło przerwać postępowanie kilka dni przed terminem składania ofert. A powodów było kilka. Przetarg prowadzony był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z przepisami miasto powinno więc już dysponować programem funkcjonalno-użytkowym planowanej inwestycji. Tymczasem Krosno jeszcze go nie ma. Na jego sporządzenie potrzeba minimum dwa miesiące (jak ocenia miasto). Owszem, jakaś wstępna i stara dokumentacja projektowa jest, ale mimo wszystko nie jest to PFU, a raczej „materiał informacyjno-pomocniczy”. A przecież potrzebne będą nowe zezwolenia i decyzja ZRID. Do tego zapadła decyzja, że zakres przedsięwzięcia będzie jednak trochę większy. Zmieni się więc również termin realizacji inwestycji.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

W tej sytuacji nie było sensu kontynuowania postępowania.

 

Pierwotnie, przyszłe planowane roboty dotyczyć miały: „budowy dwujezdniowej drogi "GP" rozdzielonej środkowym pasem dzielącym; rozbudowy istniejącego zjazdu publicznego, zlokalizowanego po stronie prawej drogi "GP", poprzez dobudowę pasa do skrętu, zapewniającego dostęp do terenów, na których zlokalizowane jest centrum handlowe; budowy dwóch obiektów inżynierskich (wiaduktów) nad linią kolejową nr 108; budowy ścian oporowych wzdłuż drogi "GP"; budowy skrzyżowania typu rondo projektowanej drogi "GP" z ulicą Sikorskiego; przebudowy ul. Sikorskiego na długości 200m (…); budowy dróg dojazdowych (serwisowych), zapewniających obsługę komunikacyjną terenu przylegającego do drogi "GP"; budowy zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym, zlokalizowanej po stronie lewej drogi "GP" w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego; budowy ciągów pieszo - rowerowych po obu stronach drogi (dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości od 2 m do 3 m i chodnika o szerokości od 1.50m do 2 m).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Do tego powstać miała cała infrastruktura techniczna (odwodnienie, kanalizacja, przebudowa oraz budowa nowego ulicznego oświetlenia).

 

Tylko te prace potrwać miały 22 miesiące od momentu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

Więcej o: Krosno