Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Ciepło ze ścieków w Rzeszowie?

Opublikowano: 2022-09-26 08:07:46, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, z Grupy PGE, podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, List Intencyjny zakładający współpracę w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych.

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

 

List podpisali 23 września, ze strony PGE Energia Ciepła – Przemysław Kołodziejak, zarządu, Marek Ustrobiński - prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  oraz Dariusz Kotowicz - prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecny był prezydent Korad Fijołek.

Celem projektu jest określenie potencjału energetycznego ścieków komunalnych, w szczególności wolumenów i parametrów, dostępnych technologii oraz ewentualnych miejsc, pozwalających na budowę instalacji, wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego, strony przygotują szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną, określającą kluczowe założenia oraz potencjalne rezultaty, wynikające z realizacji inwestycji.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Wspólne działania zapewnią ciągłość bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w mieście  - mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

- Cieszę się z tego, że także nasze miejskie spółki – MPWiK i MPEC cały czas poszukują możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań i współpracują z tak ważnymi partnerami jak PGE Energia Ciepła – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

 - Wykorzystanie potencjału cieplnego ścieków komunalnych to niewątpliwie działanie, które przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa. To właściwy kierunek, umożliwiający uzyskanie wymiernych efektów w postaci poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zyska środowisko, a także odbiorcy ciepła systemowego, którzy otrzymają strumień „zielonego” ciepła wytworzonego z lokalnych zasobów – mówi Dariusz Kotowicz, prezes MPEC Rzeszów.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wszystkie strony listu zobowiązują się do powołania zespołu projektowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie analiz technicznych, środowiskowych, czy formalno-prawnych. Termin wykonania opracowania przez Zespół Projektowy planowany jest na 4 miesiące od dnia zawarcia Listu Intencyjnego.

- Już tradycyjnie stawiamy na odnawialne źródła energii. Zieloną energię pozyskiwaną w technologii kogeneracji wykorzystujemy od 18 lat. Bilans energetyczny naszych zakładów od czterech lat wspomaga także energia pochodząca z farm fotowoltaicznych. Ponad 42 procent zapotrzebowania MPWiK na energię pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Temperatura ścieków latem i zimą jest na tyle wysoka, że zapewnia dużą ilość energii cieplnej do wykorzystania. Uzupełnienie bilansu energetycznego o energię cieplną przybliży nas do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej zakładów spółki i miasta Rzeszowa – mówi Marek Ustrobiński, prezes MPWiK w Rzeszowie. 

Realizacja projektu w Rzeszowie  będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.

 .