Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Zakończyła się przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku

Opublikowano: 2022-08-27 16:28:28, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

LESKO. Cała inwestycja obejmowała również wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku.

Fot. lesko.pl

Fot. lesko.pl

  

Trwają jeszcze ostatnie prace porządkowe. Obiekt zostanie udostępniony już w październiku.

 

Zakres przebudowy obejmował: przebudowę sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową, zakup wyposażenia sali widowiskowo-kinowej oraz systemu kinowego i nagłośnienia, oraz montaż pochylni zewnętrznej i transportera schodowego dla obsługi osób niepełnosprawnych,

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Przeprowadzono również kolejne prace konserwatorskie i zabezpieczające w zabytkowym budynku leskiej Synagogi.

 

Celem ogólnym projektu była poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Leska i okolic oraz zwiększenie dostępności tamtejszych dóbr kultury.

 

Projekt zrealizowany został z dofinansowaniem z dwóch źródeł: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 2 830 540 zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promesa MKIDN - 375 296 zł

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 674 954 zł

 .