Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Jest wykonawca drugiego etapu budowy spalarni w Rzeszowie

Opublikowano: 2022-05-30 12:25:24, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. PGE Energia Ciepła z wybrała generalnego realizatora inwestycji zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

Śmieciarka wjeżdża do rzeszowskiej spalarni. Fot. Adam Cyło

Śmieciarka wjeżdża do rzeszowskiej spalarni. Fot. Adam Cyło

 

Zakończyło się  publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy nowej inwestycji, która ma być zrealizowana na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. W postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez Konsorcjum w składzie: PORR S.A. i Termomeccanica Ecologia. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 26 maja br.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

II linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii przetwarzania oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz produkować z nich prąd i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja pozwala na ograniczenie składowania odpadów komunalnych. Ponadto odpady zastępują węgiel w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac związanych z zabudową II linii technologicznej w ITPOE, planowane jest na IV kwartał 2024 roku. 

 .