Powiat Rzeszowski

Dr inż. Wojciech Nowak z Politechniki Rzeszowskiej laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

Opublikowano: 2021-10-27 15:35:44, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Nagroda jest wyróżnieniem dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość.

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 (fot. Beata Motyka, Politechnika Rzeszowska)

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 (fot. Beata Motyka, Politechnika Rzeszowska)

 

 

Oferta edukacyjna 2023/2024 - WSPIA

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak z Politechniki Rzeszowskiej został Laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii "nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości" za realizację projektu badawczego pn. "Stopy o wysokiej entropii w parze wodnej - optymalizacja odporności na korozję wysokotemperaturową do nowoczesnych zastosowań" oraz pozytywne podejście do upowszechnia dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa. Nagroda jest wyróżnieniem dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość.

Celem projektu jest wytworzenie stopów wysokiej entropii cechujących się wyśmienitą odpornością na korozję wysokotemperaturową w atmosferze zawierającej parę wodną. Warunki procesu obróbki cieplnej zostaną zoptymalizowane, co będzie skutkować różną mikrostrukturą stopów HEA's. W wyniku tego zostanie jednoznacznie opisany wpływ mikrostruktury stopów HEA's na ich odporność na korozję wysokotemperaturową w mokrych gazach. Dodatkowo zostanie stworzony model matematyczny pozwalający na przewidywanie odporności na korozję wysokotemperaturową stopów HEA's w warunkach utleniania w gazach zawierających parę wodną. Projektu będzie realizowany od sierpnia 2021 r. do lipca 2025 r., a jego wartość wynosi 573 400,00 zł.

Projekt ten jest pionierski w tej dziedzinie, ponieważ po raz pierwszy stopy wysokiej entropii (HEA's) zostaną zbadane w atmosferze zawierającej parę wodną. Dodatkowo zostanie określony wpływ mikrostruktury stopów HEA's na ich odporność korozyjną w atmosferach mokrej i suchej. "Uzyskane wyniki dostarczą zupełnie nowych informacji o zachowaniu stopów HEA's w atmosferach zawierających parę wodną w wysokiej temperaturze w zależności od ich mikrostruktury. Różna mikrostruktura natomiast zostanie uzyskana dzięki modyfikacji parametrów procesu ich obróbki cieplnej" - dodaje dr inż. Wojciech Nowak. Wyniki uzyskane w projekcie znacznie poszerzą wiedzę na temat zachowania HEA's w wysokiej temperaturze w wilgotnej atmosferze. Stworzony model matematyczny będzie użytecznym narzędziem do przewidywania właściwości stopów HEA's podczas pracy w warunkach wysokiej temperatury w parze wodnej.

Dr inż. Wojciech Nowak ukończył studia inżynierskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na kierunku inżynieria materiałowa, specjalizacja: inżynieria materiałów organicznych. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa, specjalizacja: biomateriały i kompozyty. Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych został mu nadany na Wydziale Mechanicznym Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalność: korozja wysokotemperaturowa materiałów metalicznych. W trakcie studiów doktoranckich pracował jako doktorant w Instytucie Naukowym Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) w Instytucie Badań nad Energią i Klimatem (Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK)), w Zakładzie Mikrostruktura i Właściwości Materiałów (Werkstoffstruktur und -eigenschaften (IEK-2)), w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją pod kierownictwem Prof. Willema J. Quadakkersa. Po studiach doktoranckich kontynuował pracę w Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) na stanowisku pracownika naukowego w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją. Był odpowiedzialny za wykonanie analiz z wykorzystaniem optycznego spektroskopu emisyjnego z wyładowaniem jarzeniowym (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry (GD-OES)). Od 2016 r. pracuje na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Zespole Obróbki Wysokotemperaturowej i Modelowania w Katedrze Nauki o Materiałach na stanowisku adiunkta. Odpowiada za Pracownię Analizy Składu Chemicznego wchodzącą w skład Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Jego badania koncentrują się na materiałach do zastosowań w wysokiej temperaturze, w szczególności nadstopach niklu, warstwach i powłokach ochronnych oraz kompletnych powłokowych barier cieplnych (systemach TBC).

Misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi tego wyróżnienia - Centrum Inteligentnego Rozwoju jest eksponowanie najlepszych polskich i zagranicznych naukowców chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonych naukowców, jak i badaczy będących na początku swojej kariery. Służy m.in. budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez uczonych. Informuje opinią publiczną, że wizjonerski sposób myślenia i działania jest niezbędnym elementem do wejścia w lepszą przyszłość całego społeczeństwa i każdego z nas z osobna. Centrum Inteligentnego Rozwoju docenia i propaguje przede wszystkim badania naukowe, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości i mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij