Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Pierwsza inwestycja w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju już na finiszu

Opublikowano: 2021-08-19 13:17:32, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT KROŚNIEŃSKI. Akurat ta najdrobniejsza, realizowana w ramach projektu „Przywrócić zapomniane - wspólna historia pogranicza polsko-słowackiego”.

Fot. dwdz-rymanowzdroj.vot.pl

Fot. dwdz-rymanowzdroj.vot.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Jego celem jest zachowanie historii kultury Łemkowskiej na terenach pogranicza polsko-słowackiego dla przyszłych pokoleń oraz zachowanie historii pierwszych w Polsce kolonii dla dzieci w Rymanowie Zdroju związane z okresem osiedlenia Łemków na terenach przygranicznych.

 

W ramach I etapu zadania wyremontowano i zaadoptowano pomieszczenia na salki muzealne z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć organizowanych dla dzieci przebywających na wypoczynku w Domu Wczasów Dziecięcych.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Wkrótce pomieszczenia zostaną wyposażone i odpowiednio umeblowane. Będą to salki tematyczne. Salka przyrodnicza-poświęcona lecznictwu uzdrowiskowemu z wykorzystaniem ziołolecznictwa, które było stosowane podczas dawnych tzw. „Lwowskich kolonii”. Salka kolonijna/szkolna-salka historyczna poświęcona historii, wyposażona w odrestaurowane wyposażenie, które jest w posiadaniu Domu Wczasów Dziecięcych. W przedmiotowej salce organizowane będą zajęcia odzwierciadlające pierwsze kolonie. Pierwsza kolonia w Polsce miała miejsce w 1882 r., a w 1884 r. w Rymanowie -Zdroju.

 

Zostanie także rozwinięta infrastruktura turystyczna przy istniejących atrakcjach na Transgranicznym Szlaku Rowerowym Beskidzkie Muzea. Budynek będzie ogólnodostępny dla mieszkańców/turystów i odwiedzających.

 

Wartość zadania to kwota 77 359 zł, z czego 90 proc. stanowi dofinansowanie z EFRR oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Jak już wspomnieliśmy, ta konkretna inwestycja jest tylko jedną z kilku, jaka jest realizowana w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Sam obiekt również zostanie zmodernizowany, podobnie jak znajdująca się tuż przy nim infrastruktura sportowo-rekreacyjna.