Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Budowa obwodnicy Nowej Dęby – sześć ofert na dokumentację

Opublikowano: 2021-03-22 15:37:30, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT TARNOBRZESKI. Postępowanie GDDKiA dotyczy opracowania Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji GDDKiA przewidziała 2 496 629zł. I kwota ta powinna wystarczyć.

Sześć ofert złożono w przetargu na wykonanie dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9. 

Najniższą ofertę, wycenioną na 2 173 262 zł, złożyło Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Ceny pozostałych ofert kształtują się: Safege -2 367 750 zł, Mosty Katowice - 2 599 974 zł, konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) - 2 878 200 zł, Highway - 3 421 134 zł oraz Multiconsult Polska - 3 438 514 zł.

 

Jak będą oceniane oferty?   

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe, takie jak doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie geologa (10 proc.) i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego (10 proc.).   

Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.   

  

Głównym celem Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dalej dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, DŚU.  

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), w tym:   

- budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),   

- budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, 

- budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, 

- budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- budowę urządzeń ochrony środowiska, 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,   

- budowę oświetlenia drogowego,   

- organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zagospodarowanie terenu zielenią. 

 

Cel inwestycji   

Przygotowanie SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo obwodnica skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów - Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.    

   

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim   

W ramach Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:   

- Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,   

- Jasła w ciągu DK73,   

- Kolbuszowej w ciągu DK9,   

- Miejsca Piastowego w ciągu DK28,   

- Nowej Dęby w ciągu DK9,   

- Pilzna w ciągu DK73,   

Wybierz studia w WSPiA

- Przemyśla w ciągu DK28/77,   

- Sanoka w ciągu DK84 - II etap.   

-  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij