Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Brexit. Co należy wiedzieć jadąc do Wielkiej Brytanii?

Opublikowano: 2021-01-01 19:36:09, przez: admin, w kategorii: Prawo

Od 1 stycznia 2021 r. podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski będą obowiązywały takie same przepisy jak podróżnych z krajów trzecich, czyli nie będących członkami Unii Europejskiej (UE).

Brexit. Co należy wiedzieć jadąc do Wielkiej Brytanii?

 

Oznaczać to będzie zmianę limitów dotyczących wartości i ilości towarów przywożonych w bagażu osobistym oraz nowe zasady przewozu zwierząt.

Zmiany zasad przywozu towarów i przewozu zwierząt nie dotyczą podróżnych z Irlandii Północnej, ponieważ w tym zakresie będzie ona traktowana jak państwo członkowskie UE.

Zwolnione z należności celno-podatkowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających do Polski z państw trzecich:

w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro,

w transporcie innym niż lotniczy lub morski (drogowym lub kolejowym) – do równowartości 300 euro.

Do powyższych wartości nie wlicza się: 

- bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie;

- produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego;

- w przypadku pojazdów silnikowych - wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego);

- tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat.

 

Limity zwolnień dla wyrobów akcyzowych

Z należności celno-podatkowych zwolnione są:

Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub morskim, w ilości:

papierosy – 200 sztuk lub

cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub

cygara – 50 sztuk, lub

tytoń do palenia – 250 gramów.

Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie drogowym lub kolejowym, w ilości:

papierosy – 40 sztuk lub

cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub

cygara – 10 sztuk, lub

tytoń do palenia – 50 gramów.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Alkohol i napoje alkoholowe:

alkohol etylowy o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22% (np. wódka)

– 1 litr albo

alkohol etylowy i napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% (np. likiery) – łącznie 2 litry, i

wina niemusujące – łącznie 4 litry, i

piwo – 16 litrów.

 

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, wymienionych w pkt a) i b), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Płyn do papierosów elektronicznych

50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,

10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.

Wyroby nowatorskie

0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,

0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia płynu do papierosów elektronicznych wymienionych w pkt a) i wyrobów nowatorskich wymienionych w pkt a), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

 

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia płynu do papierosów elektronicznych wymienionych w pkt b) i wyrobów nowatorskich wymienionych w pkt b), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Osoby podróżujące ze zwierzętami powinny zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 stycznia 2021 r.).

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

W przypadku niehandlowego przemieszczania konieczne będzie:

- prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,

- ważne szczepienie przeciw wściekliźnie,

- świadectwo zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE).

Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

 

W przypadku przemieszczania zwierząt towarzyszących przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii, wymagane jest aby:

- były prawidłowo oznakowane,

- posiadały ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

- posiadały paszport UE.

 

Produkty pochodzenia zwierzęcego w bagażu podróżnym

Z Wielkiej Brytanii do UE, nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających. Wielka Brytania traktowana będzie jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych.

 

Rośliny i produkty roślinne

Prawo unijne zabrania wprowadzania z Wielkiej Brytanii na obszar UE, niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, ze względu na związane z nimi zagrożenie fitosanitarne. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, osoby podróżujące do UE nie mogą wprowadzać z Wielkiej Brytanii żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.

 

Zabytki i dobra kultury

Osoby wywożące z Polski dzieła sztuki mają obowiązek uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dla zabytków spełniających odpowiednie kryterium kategorii, wieku i wartości. 

 

Od 28 grudnia 2020r. zabrania się wprowadzania do UE określonych dóbr kultury, jeśli zostały one nielegalnie wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte.

 

CITES –okazy gatunków zagrożonych wyginięciem

Przywóz do UE jak i wywóz z niej okazów gatunków zagrożonych wyginięciem może odbywać się jedynie na podstawie odpowiedniej dokumentacji CITES, która musi być przedstawiona do granicznej kontroli przeprowadzanej przez organ celny. Okazem CITES są zarówno żywe zwierzęta i rośliny jak i wyroby z nich wykonane czy pochodne zawarte np. w kosmetykach. Nielegalny przywóz przez granicę UE okazów CITES, na terenie Polski jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Więcej informacji o zasadach przemieszczania zwierząt domowych, roślin i produktów roślinnych, produktów pochodzenia zwierzęcego, okazów CITES oraz dóbr kultury znajduje się w dokumencie Komisji Europejskiej pt. Zawiadomienie w sprawie podróżowania między UE i Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu okresu przejściowego plik PDF 903 KB https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_pl_7.pdf).

 

Wywóz towarów w bagażu osobistym w ramach procedury TAX FREE, zakupionych na terytorium Unii Europejskiej

Od 1 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury TAX FREE i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii będą traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym będzie im przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.

 

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE będzie posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami państwa członkowskiego, z terytorium którego nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej będzie traktowana jako państwo członkowskie UE, nie będą mogli korzystać z procedury TAX FREE. 

 

Brexit. Specjalne dyżury na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej

- Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uruchamia specjalne dyżury dla przedsiębiorców zainteresowanych tematyką brexit.

- Infolinia KIS będzie czynna w okresie noworocznym, zaplanowano też dodatkowe dyżury od 4 do 20 stycznia 2021 r.

 

Od 1 do 3 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00-14:00 konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej będą odpowiadać na zapytania telefoniczne z zakresu brexitu.

Dodatkowo od 4 do 20 stycznia 2021 r. (w dni robocze) konsultanci będą udzielać informacji o zagadnieniach związanych z brexitem również po standardowych godzinach pracy infolinii. W tym okresie odpowiedzi na pytania dotyczące brexit będą udzielane do godziny 20:00.

 

 Numery telefonów:

- 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

- 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

- +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

W celu uzyskania połączenia z konsultantem zajmującym się tematyką brexit należy jako temat rozmowy wybrać: Przepisy celne i brexit.

 

Pytanie dot. zmian związanych z brexitem można również zadać przez formularz do zadawania pytań na Portalu Podatkowym.

W tym celu należy wybrać opcję: Pytanie e-mail, a potem Krajowa Informacja Skarbowa – Zadaj pytanie, temat pytania – Przepisy celne.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij