Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Wspólna ewidencja podatkowa dla firm w strefach ekonomicznych. Jest wyrok sądu w Rzeszowie

Opublikowano: 2020-12-02 08:09:39, przez: admin, w kategorii: Prawo

RZESZÓW. Kwestia prowadzenia wspólnej ewidencji jest szczególnie ważna dla firm mających zezwolenia strefowe (SSE) oraz decyzję o wsparciu (lub też rozważających uzyskanie decyzji o wsparciu) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wspólna ewidencja podatkowa dla firm w strefach ekonomicznych. Jest wyrok sądu w Rzeszowie

 

W przypadku braku możliwości prowadzenia wspólnej ewidencji, podatnicy musieliby dokonywać wyodrębnienia księgowego działalności na podstawie DoW i osobno działalności prowadzonej na podstawie zezwoleń. Ponadto konieczne byłoby ustalenie odrębnie jaki dochód będzie mógł podlegać zwolnieniu na podstawie zezwoleń, a jaki na podstawie DoW.

 

W wyroku z 8 października 2020 r. (sygn. I Sa/Rz 340/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił interpretację indywidualną i potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym może on prowadzić jedną wspólną ewidencję do celów ustalenia wyniku podatkowego z działalności zwolnionej z podatku dochodowego - dla zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) oraz decyzji o wsparciu (DoW) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - i rozliczać chronologicznie limity zwolnienia dostępnego na ich podstawie.

 

Jak informuje Deloitte, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) wydawał do tej pory interpretacje, w których odmawiał możliwości łącznego i chronologicznego rozliczania zezwoleń SSE i DoW. Wyrok WSA w Rzeszowie jest pierwszym wyrokiem wydanym w wyniku zaskarżenia takiej interpretacji, który wprost potwierdza prawidłowość prowadzenia jednej, wspólnej ewidencji dla zezwoleń i DoW i chronologicznego wykorzystywania limitu zwolnienia podatkowego z nich wynikającego.

 

Sąd zgodził się z podatnikiem, że z językowej (gramatycznej, literalnej) treści przepisów wynika możliwość łącznego i chronologicznego rozliczania zezwoleń (SSE) i DoW (Polska Strefa Inwestycji), a stanowisko DKIS przewidujące konieczność odrębnego ustalania wyniku nie jest oparte na przepisach prawa. Sąd zgodził się również z zarzutem podatnika, że obowiązek podatnika do prowadzenia odrębnej ewidencji nie może wynikać z treści Objaśnień podatkowych z dnia 6 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, tylko musi on być ustanowiony w przepisach prawa, a podstawą praw i obowiązków podatnika nie mogą być same objaśnienia.

 

- Potwierdzenie przez sąd w omawianym wyroku możliwości łącznego rozliczania jest bardzo istotne z perspektywy podatników prowadzących (lub planujących prowadzić) zarówno działalność na podstawie zezwoleń jak i DoW – czytamy w komunikacie Deloitte (firma była zaangażowana w postępowanie). - Uznane przez sąd za prawidłowe prowadzenie wspólnej ewidencji i chronologiczne rozliczanie limitu zwolnienia usprawnia korzystanie ze zwolnienia podatkowego na podstawie obu tych instrumentów pomocy, przede wszystkim ułatwia jego rozliczanie, ze względu na brak dodatkowych obowiązków księgowych (w praktyce zresztą często niemożliwych do wypełnienia). Zatem wydanie przez sąd pierwszego wyroku potwierdzającego niniejsze należy ocenić jako bardzo istotne i korzystne dla wielu inwestorów oraz zwiększające atrakcyjność Polskiej Strefy Inwestycji, również dla podmiotów które działały już do tej pory w SSE.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij