Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Tarcza antykryzysowa na listopad i grudzień 2020. Zobacz szczegóły i miejsca gdzie szukać informacji

Opublikowano: 2020-11-26 10:10:31, przez: admin, w kategorii: Biznes

Dotychczas środki na wsparcie polskiej gospodarki przekraczają już kwotę: 152,4 mld zł, z czego 6,8 mld zł przypada na województwo podkarpackie. Jest to ponad 4% ogólnego wsparcia.

Tarcza antykryzysowa na listopad i grudzień 2020. Zobacz szczegółyOd lewej Waldemar Kotula i Stanisław Kruczek prezentują szczegóły nowych rozwiązań dla firm
Tarcza antykryzysowa na listopad i grudzień 2020. Zobacz szczegóły

 

Dwaj działacze Porozumienia Stanisław Kruczek (radny i członek zarządu województwa podkarpackiego) oraz Waldemar Kotula (radny miasta Rzeszowa) zaprezentowali w Rzeszowie szczegóły programów pomocowych dla firm.

Dla branż dotkniętych restrykcjami w planie jest przedłużenie świadczenia postojowego oraz zwolnienie ze składek ZUS każdego pracownika w firmie. Łączne dofinansowanie do pensji pracownika szacowane jest na kwotę około 2000 zł

W stosunku do dużych firm Tarcza Finansowa PFR przewidywałaby przedłużony do marca 2021 r. program wsparcia a także zmieniłyby się zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 z pożyczek preferencyjnych. Nastąpiło by także umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30%.

 

Przygotowany jest również plan pomocy przedsiębiorcą dokonujący sprzedaży na targowiskach. Będą zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% (rok do roku). Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – przedłużamy do marca 2021 r. program dla dużych firm i zmieniamy zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 z pożyczek preferencyjnych. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Świadczenie postojowe – przedłużamy wypłaty świadczenia postojowego w wysokości około 2080 zł dla branż dotkniętych restrykcjami.

Zwolnienie ze składek ZUS – przedłużamy zwolnienie ze składek ZUS. Dotyczy ono każdego pracownika w firmie i wynosi przeciętnie 1000 zł oszczędności na osobę (przy założeniu wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej). Rozwiązanie dla branż dotkniętych restrykcjami.

Mała dotacja – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Dofinansowanie do pensji pracownika – państwo dopłaci do pensji pracownika około 2000 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

Polityka Nowej Szansy – przedsiębiorcy, których firmy wymagają restrukturyzacji, mogą otrzymać wsparcie finansowe na opracowanie planu ratunkowego. PNS przewiduje wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 120 mln zł, przez okres 10 lat. Dodatkowo do końca 2021 r. program będzie dysponował pieniędzmi z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln zł rocznie.

Ponadto warto zapoznać się z dokładnymi środkami pomocowymi:

PUP Pożyczki: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu 

FGŚP - https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gg-swiadczenia 

Samozatrudnieni - https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-samozatrudnionych-odpowiadamy-na-pytania  (dział praca został przeniesiony do MRPiT)

Mikro przedsiębiorcy - https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow 

NGO - https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie 

Ochrona miejsc pracy nieobjętych przestojem - https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gg-swiadczenia 

PFR - https://pfr.pl/tarcza.html 

ZUS - https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatek-solidarnosciowy/3444126 

Wybierz studia w WSPiA

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2676755 

BKG - https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/ 

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij