Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Międzynarodowe targi w Kanadze

Czerwcowa sesja Rady Miasta jednak nadal zdalna

Opublikowano: 2020-06-20 01:01:50, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Komunikat znalazł się już w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej. Nie udało się znaleźć odpowiedniej sali, w której można by obradować w normalny sposób.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

Już podczas majowej sesji Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta, zapowiedział, że tak dalej procedować się nie da. Przymusowy eksperyment, spowodowany epidemią, przeprowadzania sesji w sposób zdalny jednak się nie powiódł. Radni będą musieli jednak jeszcze chwilę wytrzymać.

 

Po trzech zdalnych sesjach Rady Miasta można chyba powiedzieć, że były jednak i jakieś ich plusy. Pierwszy to oczywiście sam fakt, że jakoś można było procedować projekty nowych uchwał. Drugi zaś to na pewno ten, że wyeliminował krasomówcze popisy niektórych radnych i proceduralne sztuczki stosowane przez kluby, np. wnioskowanie o nagłe przerwy, potrzebne jakoby do ustalenia klubowego stanowiska w jakiejś sprawie. Powodowało to często, że nawet sesje z niewielką liczbą punktów obrad trwały i trwały.

 

Kłopoty z ową zdalnością rozpoczęły się już od pierwszej sesji przeprowadzanej w ten sposób. To oczywiście jeszcze można było zrozumieć. Niestety dwie kolejne również były w stanie wyprowadzić z równowagi i samo prezydium, radnych a i obserwujących transmisje w internecie.

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Nie rozpisując się zbytnio powiedzmy, że obrady i ewentualne dyskusje odbywały się często trochę na zasadzie „Houston! Jak mnie słyszysz?” lub jak pamiętne transmisje z mundialu w Meksyku: „Studio! Proszę zdjąć mi zwrotną”. O ile w ogóle cokolwiek było słychać, bo połączenia się rwały, radni nie mogli się zalogować do systemu a nawet jak im się udało, to jakość połączenia była fatalna i prowadzący obrady musiał odbierać im głos.

 

A szkoda. Tym bardziej, że najbliższa sesja Rady Miasta dotyczy udzielenia władzom miasta absolutorium za poprzedni rok. W sumie i tak niby wiadomo, jak to głosowanie się zakończy, jednak to właśnie te sesje były często tymi najgorętszymi. Atmosfera bywała tak gęsta, że można ją było nożem kroić. Pojawiały się też naprawdę ważne tematy.

 

Pretekstem do dyskusji był już zazwyczaj raport o stanie miasta. Ten punkt oczywiście jest w porządku najbliższej sesji Rady Miasta. Tylko co z tego...

 

I żeby nie było, w dyskusji mogą też wziąć udział mieszkańcy. Trzeba jednak o to poprosić prezydium Rady Miasta. Maksymalnie może to być 15 osób. Każdy wniosek musi jednak zawierać podpisy 50 innych mieszkańców. Jeśli zostanie zaakceptowany, wówczas wnioskodawca zostanie dopuszczony do głosu przy specjalnym stanowisku komputerowym w Ratuszu. Wniosek trzeba złożyć do 22 czerwca.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Rzeszowa za 2019 rok – prezentacja.
 2. Debata nad raportem o stanie gminy.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa wotum zaufania (druk nr: XXXIII/4/2020).
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2019 rok (druk nr: XXXIII/3/2020).
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2019 rok (druk nr: XXXIII/2/2020).
 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/532/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XXXIII/9/2020).
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/533/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr: XXXIII/10/2020).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/13/2020).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności (druk nr: XXXIII/12/2020).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków (druk nr: XXXIII/16/2020).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr: XXXIII/14/2020).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Twardowskiego w Rzeszowie, z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr: XXXIII/11/2020).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Lewakowskiego (druk nr: XXXIII/1/2020).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Paderewskiego w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/7/2020).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Styki (druk nr: XXXIII/6/2020).
 17. Uchwała w sprawie nadania statutu Teatrowi „Maska” w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/15/2020).
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (druk nr: XXXIII/5/2020).
 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów międzynarodowych w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie (druk nr: XXXIII/17/2020).
 20. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk nr: XXXIII/8/2020).
 21. Oświadczenia i informacje.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski i sprawy różne.

WSZYSTKIE UCHWAŁY DO POBRANIA

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij