Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Fundusz Solidarności wesprze Podkarpacie

Opublikowano: 2011-07-05 12:24:20, przez: admin, w kategorii: Samorządy

W poniedziałek Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał z komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej - Johannesem Hahnem umowę w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE na odbudowę terenów zniszczonych przez powodzie w 2010 roku.

Fundusz Solidarności wesprze tereny popowodziowe

Polska otrzymała z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 105,5 mln euro, czyli około 422 mln zł. Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji dokonał podziału pieniędzy na poszczególne województwa. Środki otrzymały Dolnośląskie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie, a także Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. O podziale pieniędzy decydowały m.in. wielkość strat spowodowanych przez ubiegłoroczne powodzie oraz konieczność szybkiej naprawy zniszczonej infrastruktury przeciwpowodziowej.

Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską, na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie.

Samorządy będą mogły ze środków Funduszu Solidarności sfinansować remonty i odbudowę: dróg, mostów, przepustów, kładek, urządzeń sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i ujęć wody pitnej, publicznych szkół (podstawówki, gimnazja i szkoły średnie), innych placówek oświatowo-wychowawczych, szpitali i placówek służby zdrowia, domów pomocy społecznej, obiektów sportowych i turystycznych, placówek kultury, obwałowań, ponadto likwidacja przesiąków, wyrównanie korony wału. Pomoc unijna może być przeznaczona też na odbudowę przepompowni melioracyjnych. Finansowane są także remonty i odbudowa budowli m.in. regulacyjnych i odwadniających, a także zabezpieczających koryta rzek.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Dotacja może być również przeznaczona na pokrycie kosztów działań służb ratowniczych na terenach powodziowych oraz prac związanych z ochroną obiektów dziedzictwa kulturowego.

- Ze środków funduszu nie są finansowane szkody w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu – mówi Małgorzata Woźniak rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.

Wysokość strat jakie zostały poniesione w skutek powodzi wyniosła ponad 2,9 mld euro. Wartość ta stanowiła blisko 1% PKB za 2009 rok, co pozwoliło przedłożyć Komisji Europejskiej wniosek o finansowanie szkód powstałych podczas powodzi w 2010 r.

Pieniądze z Funduszu Solidarności UE mogą być wydatkowane przez okres 12 miesięcy od przekazania na konto bankowe. Środki mogą być przeznaczane na finansowanie nowych inwestycji bądź na pokrycie inwestycji już zrealizowanych. Wkrótce po otrzymaniu pieniędzy, samorządy zaczną ogłaszać przetargi na wykonanie prac. To szansa dla firm budowlanych, drogowych, biur projektowych, itd.

Warto dodać, że to pierwszy przypadek, by Polska skorzystała z funduszu Solidarności.

ra

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij