Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Oferty na budowę mostu nad Pielnicą w Zarszynie

Opublikowano: 2020-03-19 20:16:42, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT SANOCKI. Trzech wykonawców złożyło oferty w przetargu na budową mostu przez potok Pielnica w Zarszynie wraz z budową, rozbiórką objazdu tymczasowego oraz rozbudową odcinka drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Najniższą kwotę (6 166 314,26 zł) zaproponował Intop Tarnobrzeg sp. z o.o. Wolmost sp. z o.o. z Rzeszowa zaproponował 6 648 455,88 zł, a konsorcjum Probudowa.com sp. z o.o. z Wrocławia (lider) i Probudowa Adam Drożdżal z Sosnowca (partner) 10 328 845,82 zł

 

Teraz komisja przetargowa Gereralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizuje złożone oferty. Oprócz ceny (60%) zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: okres gwarancji (20%) i termin rozbiórki konstrukcji mostu najazdowego (20%).

 

Zamówienie obejmuje:

- budowę objazdu tymczasowego (tymczasowy most najazdowy wraz z dojazdami),

- rozbiórkę istniejącego mostu,

- budowę mostu stałego

- rozbudowę drogi krajowej (dojazdów) wraz z przebudową istniejących zjazdów

- rozbiórkę objazdu tymczasowego,

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

- przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej, demontaż - nieczynnego odcinka sieci gazowej i budowa kanału technologicznego,

zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica

Termin realizacji zamówienia to 15 czerwca 2021 r., w tym:

- Budowa objazdu tymczasowego wraz z częściową rozbiórka mostu stałego (pod konstrukcją mostu najazdowego) – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

- Roboty drogowe i budowa mostu stałego w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego oraz przekierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowo wybudowaną część drogowo-mostową– do 16.11.2020 r.

- Rozbiórka konstrukcji mostu najazdowego – do 3 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego wraz z rozbudowaną częścią DK28

- Roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego, dokończenie budowy mostu stałego i rozbudowy drogi krajowej wraz z przebudową zjazdów, roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części drogowej i brakującej części mostowej - do 15.06.2021 r.

 

Do terminu realizacji zamówienia wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

 

Zakres prac koniecznych do wykonania w 2020 r. obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego (mostu najazdowego wraz z dojazdami), rozebranie istniejącego mostu stałego, budowa nowego obiektu w zakresie wykonania fundamentów, podpór, ustawienia dźwigarów belkowych dla całości obiektu oraz wykonanie płyty ustroju nośnego i elementów wyposażenia wraz z rozbudową drogi w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego oraz przekierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowo wybudowaną część drogowo-mostową.

 

Zakres prac pozostałych do wykonania w 2021 r. obejmuje rozbiórkę objazdu tymczasowego, kontynuację robót budowlanych przy moście stałym i dojazdach, roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części drogowej i brakującej części mostowe.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij