Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Sesja Rady Miasta Rzeszowa 25 lutego 2020

Opublikowano: 2020-02-18 11:01:58, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XXVII sesjA Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r.

 3. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

 4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – część I (druk: XXVII/10/2020).

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące podjęcia działań zmierzających do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pomiędzy ul. Podwisłocze z rzeką Wisłok – wniosek Klubu Radnych PiS.

 7. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk: XXVII/12/2020).

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Południowej w Rzeszowie (druk: XXVII/3/2020).

  Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie (druk: XXVII/11/2020).

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bronisława Czecha (druk: XXVII/4/2020).

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (druk: XXVII/8/2020).

 12. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XXVII/7/2020).

 13. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk: XXVII/2/2020).

 14. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2020 rok (druk: XXVII/1/2020).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach programu Erasmus+ (druk: XXVII/6/2020).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu z zakresu poprawy zarządzania oraz zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021 dla Programu Kultura, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” (druk: XXVII/5/2020).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Rzeszowa jako elementu zegara umieszczonego na budynku Resovia Office w Rzeszowie (druk: XXVII/9/2020).

 18. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.

  Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 19. Oświadczenia i informacje.

 20. Interpelacje i zapytania.

 21. Wolne wnioski i sprawy różne.