Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Kolejny odcinek S19 na północ od Rzeszowa z zewoleniem na realizację

Opublikowano: 2020-02-02 18:48:27, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Wojewoda podkarpacki podpisała w piątek (31 stycznia 2020 r.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odcinka S19 Nisko Południe - Podgórze (dł. 11,5 km).

Kolejny odcinek S19 na północ od Rzeszowa z zewoleniem na reliacjęKolejny odcinek S19 na północ od Rzeszowa z zewoleniem na reliację
Kolejny odcinek S19 na północ od Rzeszowa z zewoleniem na reliację

 

To trzecia z sześciu planowanych do uzyskania decyzji ZRID dot. szlaku Via Carpatia między granicą z woj. lubelskim a Sokołowem Małopolskim. 9 odcinków S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem posiada już ZRID. W przyszłym tygodniu przekazanie placu budowy wykonawcy.

 

Opis inwestycji

Ten odcinek drogi ekspresowej S19 położony jest w powiecie niżańskim, na terenie gmin Nisko i Jeżowe. Rozpoczyna się za węzłem Nisko Południe tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19 odbija w kierunku południowo – wschodnim. W km 428+400 zlokalizowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej. Przedmiotowy odcinek  kończy się przed węzłem „Podgórze” gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką DW861.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej  drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej.

 

Uzyskana decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności co, po przekazaniu terenu, pozwoli Wykonawcy rozpocząć roboty budowlane. Jednocześnie na zlecenie wojewody pracować będą także biegli rzeczoznawcy majątkowi.

 

130 km S19 w realizacji

W realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

 

Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:

Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł

Niedrzwica Duża - Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł

obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł

Kraśnik - Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł

obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł

Janów Lubelski - Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł

Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł

Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł

Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:

•    Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł

•    Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł

•    Kamień - Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł

 

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

 

Via Carpatia połączy północ Europy z południem

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.

 

Kalendarium

18.09.2015 - ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę

14.11.2018 - podpisanie umowy na realizację (Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A. za kwotę 272,5 mln zł)

12.09.2019 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

19.09.2019 - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) - planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł.

31.01.2020 - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij