Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 22 października 2019 r. - porządek obrad

Opublikowano: 2019-10-20 18:09:52, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. 22 października 2019 r. (wtorek) o godz.8:30 odbędzie się  XX sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

 5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r.).

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową (druk: nr XVIII/9/2019)  Załączniki tekstowe Załączniki graficzne 

 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie w części B/1.

 9. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie postępu prac nad planem miejscowym dla terenów przy ul. Spacerowej (na wniosek Klubu PiS).

 10. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące wprowadzenia rozwiązań w zakresie usprawnienia i promocji transportu publicznego (druk: XX/21/2019).

 11. Zwiększenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów - dyskusja na wniosek grupy radnych.

 12. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (druk: XX/1/2019).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie (druk: XX/2/2019).

 14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: XX/3/2019).

 15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zimowit (druk: XX/10/2019).

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Lawendowej, Paderewskiego, J. Wiktora (druk: XX/14/2019).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie (druk: XX/8/2019).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: XX/9/2019).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej (druk: XX/4/2019).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Waniliowej (druk: XX/13/2019).

 21. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego (druk: XX/12/2019).

 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego (druk: XX/11/2019).

 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z firmą HARTBEX (druk: XX/15/2019).

 24. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok (druk: XX/17/2019).

 25. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/259/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk: XX/18/2019).

 26. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: XX/6/2019).

 27. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XX/7/2019).

 28. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu pn.: „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (druk: XX/5/2019).

 29. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: XX/19/2019).

 30. Uchwała w sprawie nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: XX/20/2019).

 31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa.

 32. Oświadczenia i informacje.

 33. Interpelacje i zapytania.

 34. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

 22a. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Wawelskiej.

31a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij