Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Starbucks w Rzeszowie? Czy dojdzie zabudowy podcieni Galerii Rzeszów

Opublikowano: 2019-08-25 21:33:17, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Wraca temat inwestycji. Jaka będzie decyzja radnych.

Wizualizacja projektu zabudowy (części) podcieni. fot, Biuro Rady Miasta Rzeszowa

Wizualizacja projektu zabudowy (części) podcieni. fot, Biuro Rady Miasta Rzeszowa

 

Na najbliższą sesję Rady Miasta Rzeszowa (27 sierpnia 2019 r.) radni zajmą się uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.

Konkretnie chodzi o zabudowę części podcieni (pod filarami)

 

W piśmie podpisanym przez Sylwię Podkulską-Biedroń, prezesa spółki Park Handlowy Rzeszów „Studio CTP 1” sp. z o.o. sp. k. do prezydenta Tadeusza Ferenca czytamy:

- Działając w imieniu spółki Park Handlowy Rzeszów Studio CTP 1 sp.z.o.o sp. komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, właściciela obiektu Galeria Rzeszów i Hotel Rzeszów zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o przedstawienie pod obrady Rady Miasta Rzeszowa ponownego wniosku spółki o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w części dotyczącej możliwości zabudowy połowy istniejących podcieni Galerii .

Wniosek ten był już przedmiotem obrad Rady jednak nie uzyskał jej akceptacji. Jedynym argumentem odmowy co do podjęcia takiej uchwały była kwestia zabudowy tzw. przestrzeni publicznej.

Zwracając się z ponownym wnioskiem chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie które naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione w ewentualnej dyskusji Radnych Miasta Rzeszowa.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego z późniejszymi zmianami został opracowany w taki sposób iż uniemożliwia nawet minimalne dostosowanie obiektu do istniejących potrzeb, które z racji upływającego czasu , zmiany koniunktury i innych czynników również ulegają zmianie.

Wprowadzane kolejnymi uchwałami Rady Miasta Rzeszowa zmiany również są na tyle sztywne, że nie dają żadnych możliwości wprowadzenia zmian w trakcie projektowania, a to właśnie w trakcie projektowania wyłaniają się różnego rodzaju problemy, których nie da się przewidzieć w momencie składania wniosku o zmianę planu. Przykładem tego jest projekt realizacji budynku o wysokości do 100 metrów, gdzie ustalono na tyle sztywne linie zabudowy iż nie ma możliwości nawet minimalnego przesunięcia , co spowodowało iż spółka nie będzie mogła w oparciu o ustalenia tego planu zrealizować tego projektu , gdyż zaistniała konieczność przesunięcia go o około 3 metry z uwagi na istniejące zbiorniki przeciwpożarowe. Jak wynika z ustaleń w biurze rozwoju Miasta Rzeszowa nie stanowiłoby to problemu ale trzeba znowu zmieniać plan.

Powyższe spowodowało iż spółka zmuszona jest odstąpić od realizacji tego projektu i zrealizować mniejszy budynek do wysokości 55 metrów, którego rozpoczęcie realizacji planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r

 

Obecnie spółka nie jest również zainteresowana lokalizacją windy, zgodnie z uchwałą numer

VIII/133/2019 r., z dnia 26 luty 2019 r., gdyż z tych samych powodów co powyżej zmuszona była do rozwiązania tego problemu w inny sposób. Dlatego wnosimy o uchylenie powyższej uchwały z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 

Przedstawicielka inwestora przypomina, że firma rocznie wpłaca 3 152 765 zł podatków oraz 571 676 zł opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zaś łączny podatek od nieruchomości spółki i podmiotów z nią powiązanych wynosi 4 302 857,21 zł rocznie i płacony jest regularnie oraz terminowo.Spółka przy budowie Galerii Rzeszów finansowała rozwiązania komunikacyjne, cele publiczne których łączna wartość wyniosła ponad 27 000 000 złotych

 

Prezes Podkulska-Biedroń podkreśla „iż do zabudowy przewidziana jest jedynie połowa powierzchni podcieni, co pozwoli zachować tzw. przestrzeń publiczną”.

 

- Pozostała część podcieni zostałaby przeszklona, a powierzchnia przeznaczona dla Starbucks Corporation największej na świecie sieci kawiarni, której marka jest znana i ceniona, a kawiarnie tej marki funkcjonują jedynie w renomowanych obiektach dużych miast, których lokalizacja spełnia wymogi sieci Starbucks – czytamy w piśmie. - Nie umniejszając wadze poglądów w przedmiocie tzw przestrzeni publicznej pragniemy zwrócić uwagę iż pogląd ten nawet jak najbardziej słuszny nie może pozostać oderwany od realiów związanych z czynnikiem ekonomicznym i biznesowym który ma z kolei przedłożenie na wpływy do budżetu Miasta oraz przełożenie na sytuację przedsiębiorców i pracowników którzy swoje dochody uzyskują miedzy innymi dlatego iż prowadzą działalność gospodarczą lub ich miejsce pracy znajduje się w budynku Galerii Rzeszów.

Otwarcie kawiarni Starbucks niewątpliwie zwiększy atrakcyjność nie tylko Galerii ale również samego Miasta , gdyż jest to sieć ciesząca się bardzo wysoką marką.

 

Na swoich profilu Facebooka o sprawie napisała Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

 

- Wniosek inwestora o taką zmianę planu, która umożliwiłaby zabudowę tych podcieni, wywołał swego czasu burzliwą dyskusję i został przez radnych odrzucony. Radni zgodzili się jedynie na dobudowę szybów windowych do hotelu oraz wybudowanie po zachodniej stronie galerii wysokiego budynku mieszkalnego lub biurowego i w tym celu podjęli uchwałę o przystąpieniu do stosownej zmiany planu. Wydawało się nam wtedy, że inwestor ostatecznie zrezygnował z tej zabudowy, gdyż przysłał następujące pismo - kliknij. Nie minęło jednak wiele miesięcy, gdy dostaliśmy pismo kolejne kliknij, - cytowane powyżej) wywracające poprzednie deklaracje.

W efekcie, spełniając oczekiwania inwestora, Prezydent na najbliższą sesję skierował kolejny projekt uchwały o zmianie planu - kliknij. Jej skutkiem miałaby być zgoda na zabudowę podcieni i rezygnacja z dopuszczenia szybów windowych. Ja w przedstawionej argumentacji nie znajduję niczego nowego, więc nie zamierzam głosować inaczej, jednak od poprzedniego głosowania w radzie przybyło nam dwie panie radne z Matysówki, więc trudno przewidzieć, jaki tym razem będzie werdykt.

A warto dodać, że nasz dotychczasowy sprzeciw wobec tych zamiarów brał się przede wszystkim z przekonania, iż plan i projekt galerii jest projektem skończonym i jakakolwiek ingerencja w jej kształt powinna być szczególnie uzasadniona. W tym przypadku zaś, osłonięty od deszczu obszar przed głównym wejściem pełni niezwykle istotną funkcję publiczną i jego zmniejszenie przesunie ludzi bliżej ruchliwego skrzyżowania i radykalnie pogorszy jakość tej przestrzeni. Tym bardziej, że w pierwotnych założeniach planowano tam dodatkowy prawoskręt, który z niejasnych powodów nie został wybudowany.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij