Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Upadłość konsumencka szansą na nowy początek

Opublikowano: 2019-08-21 01:20:05, przez: admin, w kategorii: Prawo

Co to takiego upadłość konsumencka? Dla kogo postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Jak go przeprowadzić i jakie skutki ze sobą niesie? Wyjaśnia – prawnik Agnieszka Szarek-Betleja.\n\n

Co robić gdy biuro księgowe popełniło błąd

 

Upadłość konsumencka to postępowanie, które w ostatnim czasie dość mocno zyskuje na popularności. Wbrew niesłusznej opinii i stereotypom, że jest to bardzo długi i skomplikowany proces chcę wskazać Państwu jego pozytywne aspekty, postaram się w telegraficznym skrócie nakreślić czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać.

 

Upadłość konsumencka, a dokładniej ujmując postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to postępowanie skierowane do osób które wpadły w spiralę zadłużenia, narastających zobowiązań poprzez co ich długi stają się niemożliwe do spłaty a upadłość konsumencka w takim wypadku to możliwość zredukowania a często całkowitego umorzenia zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem upadłości konsumenckiej jest danie drugiej szansy na ponowne zafunkcjonowanie w społeczeństwie poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych, ustalenie planu spłaty wierzycieli, a następnie po okresie próby umorzenie zobowiązań. W uzasadnionych przypadkach sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłat wierzycieli.

 

Postępowanie powinno zostać przeprowadzone przez osobę znającą doskonale specyfikę postępowania, aby przyniosło pożądane efekty. Należy pamiętać, że nieprawidłowo zastosowane przepisy mogą przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, m.in. spowodować oddalenie wniosku eliminując możliwość jego ponownego złożenia na 10 lat, dlatego tak ważne jest, aby rzetelnie i prawidłowo przygotować wniosek o upadłość i tym samym uniknąć przykrych niespodzianek.

 

Oczywiście osoba zadłużona spełniać musi przesłanki opisane w ustawie, m. in. niewypłacalność danej osoby może być spowodowana tylko poprzez zdarzenia niezawinione, losowe i nie spowodowane przez dłużnika celowo ani też nie będące skutkiem rażącego niedbalstwa. Mówiąc o niewypłacalności mamy na myśli stan, w którym osoba zobligowana do zapłaty zobowiązań – dłużnik utracił zdolność do spełnienia, wykonania wymaganych zobowiązań pieniężnych. Rozpatrując szerzej definicję niewypłacalności w aspekcie finansowo-ekonomicznym mówimy o niej, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli, a tym samym na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

 

Upadłość konsumencka ma za zadanie oddłużyć konsumenta tak, aby był w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, co powoduje że przeprowadzana jest kosztem zaspokojenia wierzycieli – to właśnie jedna z podstawowych różnic pomiędzy upadłością konsumencką a upadłością firm, która za swój główny cel stawia zaspokojenie wierzycieli wg kolejności określonej w ustawie.

 

Należy wspomnieć również o samym wniosku, który inicjuje procedurę zmierzającą do oddłużenia konsumenta, a który to składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego, do wydziału spraw upadłościowych. Składając wniosek dłużnik zobligowany jest do opłacenia symbolicznej kwoty w wysokości 30 złotych, jednakże jak zostało wspomniane wcześniej pomoc przy przygotowaniu wniosku warto powierzyć rzetelnej kancelarii która pomoże prawidłowo przygotować wniosek i skompletować dokumentację, gdyż jest to podstawą do otrzymania pozytywnej decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W przypadku małżonków wniosek o upadłość konsumencką składa każdy osobno, aczkolwiek zawnioskować mogą o rozpoznanie sprawy przez jednego sędziego.

 

Bardzo ważne jest, aby dłużnik przedstawił szczegółowo swoją sytuację, nie pomijając żadnych składników majątku, wynagrodzenia, posiadanych środków pieniężnych a także należności i wierzytelności wobec podmiotów takich jak banki, firmy oraz innych wierzycieli, gdyż sąd na podstawie tych informacji podejmował będzie decyzje o ogłoszeniu upadłości i planie spłaty potocznie zwanym okresem próby trwającym maksymalnie do 36 miesięcy. Wymienione powyżej aspekty warto skonsultować ze specjalistą, gdyż w przypadku oddalenia wniosku kolejny złożyć można dopiero po dziecięciu latach. Niekiedy w przypadku pojawienia się nowych okoliczności które poprzez wzgląd na słuszność lub względy humanitarne dają podstawy do złożenia wcześniejszego wniosku o upadłość konsumencką i zachodzi szansa, że nie zostanie on przez sąd oddalony. Ponownie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie można wystąpić, gdy wcześniejszy wniosek został przez sąd oddalony ze względu na rażące niedbalstwo lub celowe dążenie do zaistnienia stanu niewypłacalności dłużnika. Instytucja upadłości konsumenckiej jest pomocnym narzędziem w przypadku osób zadłużonych, często przytłoczonych sytuacją losową, niezależną od nich gdyż daje szanse ponownie stanąć na nogi i rozpocząć nowe życie.

 

W kolejnych artykułach przedstawimy Państwu szerzej poszczególne elementy procedury upadłości konsumenckiej. Krok po kroku oraz opiszemy każdy z punktów procedury, a także skutki jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Jeżeli z powodu zaistniałych zdarzeń losowych wpadłeś w spiralę zadłużeń, nie jesteś w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań, masz problem z niewypłacalnością – zwróć się do nas o pomoc w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 570 987 028.

 

Agnieszka Szarek-Betleja

 

Autor: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Ukończyła studia podyplomowe Negocjacje i Mediacje na w/w uczelni oraz liczne kursy i szkolenia z tego zakresu. Wpisana na listę stałych mediatorów społecznych. Autor artykułów naukowych.

Jako mediator przeprowadza polubowne postępowania mediacyjne, specjalizuje się w prawie cywilnym i obrotu gospodarczego. Wspiera inicjatywy pozasądowych form rozwiązywania sporów. Członek Rady Programowej Fundacji Iustus, zajmującej się budową partnerstwa między Polską a krajami wschodnimi oraz pomocą osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach spółdzielni socjalnej Estro rozwiązuje problemy szeroko rozumianej ekonomii społecznej.

Obecnie zajmuje się problematyką prawa restrukturyzacji w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Na co dzień prawnik w Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski, gdzie zajmuje się opracowaniem kontraktów i strategii biznesowych, wspiera również prowadzone sprawy cywilne i gospodarcze.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij