Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Umowa na koncepcję programową S19 Sokołów Małopolski-Jasionka

Opublikowano: 2019-05-15 15:25:09, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Dziś (środa, 15 maja 2019 r.) w Stobiernej pod Rzeszowem została podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej na dobudowę drugiego pasa S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka.

Umowa na koncepcję programową S19 Sokołów Małopolski-Jasionka

 

- To kolejny krok w trwającej budowie szlaku Via Carpathia a zarazem olbrzymie podniesienie bezpieczeństwa przejazdu tym odcinkiem, którego obecna przejezdność jest w systemie 2 pasy plus 1. To także odpowiedź na liczne apele zgłaszane podczas moich spotkań z mieszkańcami - mówi Tomasz Poręba. Poseł do Parlamentu Europejskiego, obecny podczas podpisania.

 

W ramach umowy wykonawca przygotuje dokumentację projektową w postaci Koncepcji Programowej z uzupełniającym rozpoznaniem geologicznym, a także materiały do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem). Koncepcję przygotują Mosty Katowice, a dokumentacja ma zostać wykonana w ciągu 18 miesięcy.

 

Europoseł PiS przypomina, że trwają już prace przygotowawcze dla drogi S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku.

 

- Zawarto już umowy na koncepcję programową dla wszystkich odcinków tej drogi. W przyszłym roku rusza budowa odcinka Rzeszów-Babica. Potem kolejnych czterech odcinków do Barwinka. Warto pamiętać, że prace na Via Carpatia trwają nie tylko w Polsce – w ciągu najbliższych 4 lat będą gotowe także jej słowackie i węgierskie odcinki. To pokazuje, jak duże jest zaangażowanie państw naszego regionu w tę strategiczną dla Polski i Europy drogę - powiedział Tomasz Poręba.

 

Dzisiaj podpisana została umowa na wykonanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie DUŚ na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki (dł. 15 km). Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy za kwotę 2 999 478,00 zł.

 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania Koncepcji Programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ) a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni).

 

Koncepcja programowa

W ramach Koncepcji Programowej Wykonawca przygotuje m.in. następujące rodzaje opracowań:

- aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000,

- opinię geotechniczną,

- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

- dokumentację geologiczno-inżynierską,

- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej,

- dokumentację hydrogeologiczną,

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

- dokumentację badań podłoża gruntowego,

- Koncepcję Programową,

- plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,

- analizę i prognozę ruchu.

 

 

Decyzja środowiskowa

 

Natomiast w ramach materiałów do wniosku o wydanie DŚU przewiduje się wykonanie:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś).

 

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

 

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Wykonanie Koncepcji Programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Drogi Ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni)

2. Data wszczęcia postępowania: 12 października 2018 r.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty: 10 kwietnia 2019 r. – Mosty Katowice za kwotę 2 999 478,00 zł

4. Umowa: 15.05.2019 r. z Mosty Katowice z terminem wykonania 18 miesięcy

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij