Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Zamek Muzeum Hotel
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Skorzystaj ze świadczeń za granicą lub w kraju

Polwax: Wyniki za 2018 rok

Opublikowano: 2019-04-15 07:39:32, przez: admin, w kategorii: Firmy

JASŁO. W ubiegłym roku producent parafin osiągnął przychody ze sprzedaży netto na poziomie 277,93 mln PLN, EBITDA wyniosła natomiast 27,2 mln. Ostatecznie zysk netto Spółki wyniósł 17,56 mln PLN i był wyższy niż w roku 2017. Na podobnym poziomie, jak rok wcześniej utrzymały się wskaźniki rentowności sprzedaży oraz rentowność EBITDA.

Fot. Polwax

Fot. Polwax

 

- Pomimo bardzo trudnego pierwszego półrocza 2018,gdzie mieliśmy do czynienia z jednej strony z dekoniunkturą, a z drugiej z napływem tanich chińskich surowców w drugiej połowie roku Spółka wypracowała zakładane wyniki – podkreśla Leszek Stokłosa, prezes Polwax.

W roku 2018 fizycznie rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji w Czechowicach – Dziedzicach. We wrześniu 2018 roku zamontowane zostały kluczowe elementy instalacji odolejania, które po połączeniu w ciąg technologiczny, w przyszłości pozwolą na uruchomienie instalacji mającej duży wpływ na wartość spółki i otwierającej dla niej nowe rynki i dające perspektywy rozwoju na kolejne lata.

 

W 2018 roku ważnym elementem zapewniającym rozwój i zabezpieczającym ciągłość produkcji było uzgodnienie z jednym z największych dostawców surowców Grupą Lotos, kontraktu na ich dostawę w roku 2019 o wartości 60 milionów złotych. W porównaniu z umowami zawieranymi w poprzednich latach zmniejszył się natomiast wolumen dostępnego dla nas surowca i niekorzystnej zmianie ulegała formuła cenowa. Także pod koniec 2018 roku podpisano kontrakt zniczowy na rok 2019 o wartości 65 milionów złotych.

 

W drugiej połowie roku czynnikiem negatywnie wpływającym na kondycję przedsiębiorstwa było niezadawalające tempo prac budowlano – montażowych realizowanych przez wykonawcę budowy instalacji odolejania spółkę Orlen Projekt, które uniemożliwiło w wymaganym przez bank terminie potwierdzenie przez spółkę Polwax 20 proc., wkładu własnego w realizowaną inwestycję. W konsekwencji bank finansujący przesunął uruchomienie II transzy kredytu inwestycyjnego na I kwartał 2019 roku, co skutkowało koniecznością finansowania bieżących prac ze środków własnych spółki. Raport inżyniera kontraktu mówi, że opóźnienia w realizacji zadań objętych umową sięgają nawet 7 miesięcy.

 

- Przed nami trudny i wymagający rok. Rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną reorganizację Spółki, obejmującą wszystkie aspekty zarządzania organizacją. Dokonamy także weryfikacji i oceny przyjętych ryzyk biznesowych. Zmiana i dostosowanie do wymagań rynkowych obejmie także produkcję, technologię i handel - podkreśla prezes Leszek Stokłosa.

 

25 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł.

 

- To dobra i konieczna decyzja i jednocześnie najlepszy dowód, że Polwax żeby zapewnić sobie rozwój i przyszłość, musi zakończyć inwestycję. Ale także potwierdzenie, że dotychczasowi akcjonariusze chcą i będą się nadal angażować w rozwój spółki – stwierdza Leszek Stokłosa.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij