Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Rzeszowie

Opublikowano: 2012-09-05 14:10:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. Dziś o godz. 15 rozpoczynają się zapisy na pierwszą edycję bezpłatnych zajęć, które organizuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Fot. uniwersytet-dzieciecy.pl

Fot. uniwersytet-dzieciecy.pl

Rzeszów jest jednym z 7 polskich miast, które biorą udział w tej inicjatywie. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy działa od 2008 roku jako inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki NBP inicjatywa rozszerzyła się na inne miasta Polski.

- To ważny krok w promocji przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w tym regionie - mówi Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. - Uczniowie z rzeszowskich podstawówek już niebawem przekonają się, że ekonomia może być ciekawa.

Rzeszowska WSIiZ przyjmie na studia 120 małych studentów, podobnie jak ośrodki EUD w innych miastach. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne. Semestr obejmuje sześć spotkań trwających 2 godziny lekcyjne.

- Uczelnia jest przygotowana, by w ciekawy i przystępny sposób edukować ekonomicznie dzieci - podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ. - Mamy znakomitych ekspertów finansowych, m.in. tych związanych z Instytutem Badań i Analiz Finansowych WSIiZ, a także fachowców związanych z projektem „Przedsiębiorcze Szkoły”, którzy uczą młodych ludzi przedsiębiorczości w praktyczny sposób, m.in. poprzez gry symulacyjne. Dysponujemy nowoczesnym laboratorium finansowym, w którym mali studenci będą zdobywać wiedzę praktyczną.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zapisy do 16 września

Zapisy na zajęcia EUD prowadzone będą od 5 do 16 września. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć i miejsca spotkań są na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Spotkania mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment (nauka przez rozrywkę). Dzieci poznają podstawy funkcjonowania gospodarki i zjawiska ekonomiczne z codziennego życia. Odgrywać będą rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu.

- Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka - podkreśla Joanna Dudek z WSIiZ w Rzeszowie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą udział w konkursach edukacyjnych. Najlepsi są nagradzani. Od niedawna studenci EUD mają też swoje pismo. To Magazyn Młodego Menedżera „Ekonopedia” skierowany do nastolatków zaciekawionych przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem. Czasopismo wydawane jest w wersji drukowanej i internetowej dostępnej na: http://www.ekonopedia.pl.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.