Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Prezydent Krosna z absolutorium za 2017 r.

Opublikowano: 2018-06-28 21:53:49, przez: admin, w kategorii: Samorządy

KROSNO. Radni udzielili absolutorium 14 głosami „za” (Klub Samorządowy i PO), przy 6 „wstrzymujących się”(PIS).

Prezydent Krosna z absolutorium za 2017 r.

 

Radni głosowali także nad sprawozdaniem z wykonania budżetu - w tym przypadku głosy rozłożyły się 13 „za” KS i PO) i 7 „wstrzymujących się” (PIS i Radny Witold Skiba z KS).

 

Dochody Miasta Krosna na 2017 r. zaplanowano w wysokości 283.094 tys. zł,  w ciągu roku zwiększono uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta o 2.463 tys. zł, a wykonane zostały w wysokości 284.588 tys. zł (99,66 proc. planu). 

 

Dochody bieżące wykonano w wysokości  274.479 tys. zł, a dochody majątkowe - 10.109 tys. zł. 

 

Wydatki zaplanowano w wysokości 309.059 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 5.413 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 303.959 tys. zł (96,66 proc. planu). 

 

Największe wydatki zrealizowano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza  - 117.091 tys.

zł,

- Rodzina - 43.891 tys. zł, 

- Transport i łączność - 28.524 tys. zł.

 

Wydatki bieżące stanowiły ponad 83,25 proc. wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 253.034 tys. zł.

 

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 50.925 tys. zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich - 5.908 tys. zł. 

 

Najwięcej - 19.446 tys. zł wydatkowano w dziale Transport i łączność, w tym na drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - 15.771 tys. zł. 

 

Za 2017 r. miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną na dobrym poziomie 21.445 tys. zł. Natomiast wynikiem wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2017 r. były wolne środki  w wysokości  6.882 tys. zł, które  zwiększyły potencjał inwestycyjny budżetu w 2018 r.    

 

Największe wydatki inwestycyjne w 2017 r. 

 

 Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych (MZS Nr 2, SP Nr 5, MZS z OI, ZSP Nr 3, I LO)

 5 809 712,02 zł

 Wykupy nieruchomości (nabycie 220 nieruchomości w drodze zakupu lub decyzji  odszkodowawczych – w tym m.in. pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz budowę i rozbudowę dróg)

 4 465 257,82 zł

 Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie

 4 358 893,33 zł

 Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie

 3 101 970,99 zł

 Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)

 2 496 550,00 zł

 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie

 1 862 810,46 zł

 Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie (na 30 mieszkań socjalnych)

 1 813 593,52 zł

 Przebudowa i rozbudowa obwodnicy Miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap (wykupy nieruchomości i odszkodowania za grunty zajęte pod IV etap rozbudowy oraz aktualizacja dokumentacji)

 1 708 824,13 zł

 Rozbudowa ul. Kopalnianej  w Krośnie – II etap

 1 704 359,21 zł

 Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance

Wybierz studia w WSPiA

 1 595 337,35 zł

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij