Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Kongres 60 milionów. Globalny zjazd Polonii

Umowa na koncepcję programową S19 Babica-Domaradz podpisana

Opublikowano: 2018-02-05 14:12:30, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PODKARPACKIE. Promost-Consulting głównym wykonawcą.

Zbigniew Kwaśny z Promost Consulting (z lewej) podpisuje umowa z przedstawicielami GDDKiA.Fot. Adam Cyło

Zbigniew Kwaśny z Promost Consulting (z lewej) podpisuje umowa z przedstawicielami GDDKiA.Fot. Adam Cyło

 

Dziś (poniedziałek 5 lutego 2018) w Rzeszowie przebywał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w jego obecności podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz, a dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (miejscowość na trasie Boguchwała-Czudec) do węzła Domaradz (dł. ok. 23,5 km) powstanie w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym trzech tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.

Koncepcję opracuje konsorcjum firm - Promost Consulting sp. z o.o. (lider) oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech sp. z o.o. (obydwie firmy z Rzeszowa) i IRP Biuro Projektów sp. z o.o. Ta ostatnie firma ma doświadczenie w projektowaniu tuneli drogowych. Przy wyborze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę – oprócz ceny - termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie projektanta tuneli, doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Wartość umowy to 17,1 mln zł, a czas wykonania to 26 miesięcy.

- Przewidujemy wykonanie 17 kilometrów odwiertów czy 7 kilometrów sondowania - mówi Zbigniew Kwaśny z Promostu. - Projektowana droga przebiega przez osiem terenów osuwiskowych, co szczególnie wymaga dokładnych badań. To wszystko jest do zrobienia, potrzeba ludzi i sprzętu.

Zbigniew Kwaśny dodaje, że obecny kontakt jest najwięszym w dziejach firmy.

W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczasowe założenia projektowe GDDKiA i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich, uściśli zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Pozwoli na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Najkorzystniejsze oferty odcinki S19

Sagitum - IT dla Twojego biznesu

Dzisiaj wybrane zostały także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionymi wykonawcami umów.

Najkorzystniejsze oferty na oba odcinki złożyła firma IVIA S.A. z Katowic. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące, natomiast wartość oferty na odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,4 km to 4,5 mln zł, z terminem realizacji 19 miesięcy.

Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o dł. ok. 18,3 km

- Via Carpathia to priorytet dla rządu, to nie tylko deklaracje, ale konkretne realizacje - mówił minister Adamczyk. - Via Carpathia to swoista droga życia, tak nazywamy ten szlak. Przygotowujemy się do podpisania umowy na sześć odcinków od niska do Lubelszczyzny i do Sokołowa Małopolskiego. 2021 rok to czas, gdy między Rzeszowem a Lublinem pojedziemy bezpieczną drogą. Realizujemy też drogę ekspresową S17 z Lublina do Warszawy, a potem S7 do Trójmiasta.

 

S19 na Podkarpaciu w realizacji

30,1 km - w użytkowaniu,

33,7 km - koncepcja programowa w opracowaniu,

54,2 km - w przetargu w trybie "projektuj i buduj" (6 odcinków, trwa analiza ofert),

51,4 km - w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (3 odcinki, trwa analiza ofert).

Gabinet kosmetologii estetycznej Yasumi

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij