Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Umowa na koncepcję programową S19 Babica-Domaradz podpisana

Opublikowano: 2018-02-05 14:12:30, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PODKARPACKIE. Promost-Consulting głównym wykonawcą.

Zbigniew Kwaśny z Promost Consulting (z lewej) podpisuje umowa z przedstawicielami GDDKiA.Fot. Adam Cyło

Zbigniew Kwaśny z Promost Consulting (z lewej) podpisuje umowa z przedstawicielami GDDKiA.Fot. Adam Cyło

 

Dziś (poniedziałek 5 lutego 2018) w Rzeszowie przebywał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w jego obecności podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz, a dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (miejscowość na trasie Boguchwała-Czudec) do węzła Domaradz (dł. ok. 23,5 km) powstanie w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym trzech tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.

Koncepcję opracuje konsorcjum firm - Promost Consulting sp. z o.o. (lider) oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech sp. z o.o. (obydwie firmy z Rzeszowa) i IRP Biuro Projektów sp. z o.o. Ta ostatnie firma ma doświadczenie w projektowaniu tuneli drogowych. Przy wyborze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę – oprócz ceny - termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie projektanta tuneli, doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Wartość umowy to 17,1 mln zł, a czas wykonania to 26 miesięcy.

- Przewidujemy wykonanie 17 kilometrów odwiertów czy 7 kilometrów sondowania - mówi Zbigniew Kwaśny z Promostu. - Projektowana droga przebiega przez osiem terenów osuwiskowych, co szczególnie wymaga dokładnych badań. To wszystko jest do zrobienia, potrzeba ludzi i sprzętu.

Zbigniew Kwaśny dodaje, że obecny kontakt jest najwięszym w dziejach firmy.

W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczasowe założenia projektowe GDDKiA i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich, uściśli zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Pozwoli na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Najkorzystniejsze oferty odcinki S19

Dzisiaj wybrane zostały także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionymi wykonawcami umów.

Najkorzystniejsze oferty na oba odcinki złożyła firma IVIA S.A. z Katowic. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące, natomiast wartość oferty na odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,4 km to 4,5 mln zł, z terminem realizacji 19 miesięcy.

Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o dł. ok. 18,3 km

- Via Carpathia to priorytet dla rządu, to nie tylko deklaracje, ale konkretne realizacje - mówił minister Adamczyk. - Via Carpathia to swoista droga życia, tak nazywamy ten szlak. Przygotowujemy się do podpisania umowy na sześć odcinków od niska do Lubelszczyzny i do Sokołowa Małopolskiego. 2021 rok to czas, gdy między Rzeszowem a Lublinem pojedziemy bezpieczną drogą. Realizujemy też drogę ekspresową S17 z Lublina do Warszawy, a potem S7 do Trójmiasta.

 

S19 na Podkarpaciu w realizacji

30,1 km - w użytkowaniu,

33,7 km - koncepcja programowa w opracowaniu,

54,2 km - w przetargu w trybie "projektuj i buduj" (6 odcinków, trwa analiza ofert),

51,4 km - w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (3 odcinki, trwa analiza ofert).

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij