Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Na Podkarpaciu powstało Centrum Kultury i Języka Polskiego

Opublikowano: 2017-02-02 18:54:27, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Centrum Kultury i Języka Polskiego to nowa jednostka przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Fot. WSIiZ

Fot. WSIiZ

 

Celem Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) jest nauczanie obcokrajowców języka polskiego jako obcego, przeprowadzanie licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego, a także propagowanie kultury polskiej. Organizowane przez CKiJP kursy języka polskiego jako obcego są dla słuchaczy okazją nie tylko do poszerzania znajomości języka polskiego lecz także do zaznajomienia się z historią, tradycjami i obyczajami w Polsce. Działania te będą miały na celu ułatwienie obcokrajowcom funkcjonowania w Polsce.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

W Centrum będą mogli uczyć się nie tylko obcokrajowcy, którzy chcą studiować na WSIiZ, ale także osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunkach technicznych i medycznych w całej Polsce.

- Nasze Centrum będzie służyć wszelaką pomocą merytoryczną i dydaktyczną - mówi dr Roman Wisz, prodziekan ds. kierunku filologia, inicjator i pomysłodawca przedsięwzięcia.

Oferowane przez Centrum państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w zakresie tego języka, umożliwienie podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz uzyskanie ministerialnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego  na poziomie – B1 przez osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Centrum Kultury i Języka Polskiego działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie jednym z kilkunastu podmiotów w Polsce, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uprawnienia takie posiada m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

- Centrum uruchomiło swój portal internetowy, na którym będzie można znaleźć m.in. bieżące jego działania czy informację o egzaminach certyfikujących z języka polskiego dla cudzoziemców. Portal znajduj się pod adresem: www.certyfikatpolski.rzeszow.pl – dodaje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ. - Popularyzacja języka polskiego na świecie, a zwłaszcza jego nauczanie wśród Polonii, nadal pozostaje jednym z kluczowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej.