Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Wyższe stypendia dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Opublikowano: 2016-10-25 09:20:52, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. 80 zł to kwota, o jaką w nowym roku akademickim zwiększone zostaną stypendia socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. O taką samą kwotę podniesione zostanie zwiększenie z tytułu wynajmowania mieszkania.

Wyższe stypendia dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

 

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej studenci otrzymają stypendium socjalnego w wysokości od 470 do 560 zł. Kwota ta uzależniona jest od wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie. Do 180 zł wzrośnie także zwiększenie z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania. O 80 zł podwyższone zostanie także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. W zależności od stopnia niepełnosprawności wyniesie ono od 330 do 430 zł. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów podana zostanie w listopadzie 2016 r.

Dzięki wyższym stawkom stypendialnym studenci korzystający z pomocy materialnej w WSPiA łącznie mogą otrzymać co miesiąc ponad 1500 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarczy na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji uczelnianej oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

Zwiększenie wysokości stawek stypendium socjalnego, specjalnego oraz dodatku z na mieszkanie to efekt wysokich dotacji przyznawanej Uczelni co roku. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa otrzymuje z budżetu Państwa ponad 7 mln zł. Dzięki temu Uczelnia może wspierać finansowo swoich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ubiegłym roku akademickim z pomocy materialnej korzystało prawie 1500 studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Prawie 1200 z nich otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów naszej uczelni.

System stypendialny w WSPiA

Studenci WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku otrzymują m.in. stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub wypadek). Dodatkowo studenci niepełnosprawni otrzymują stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego nasi studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jednym z kryteriów jest dochód. W roku akademickim 2016/2017 nie może on przekraczać kwoty 950,00 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w roku akademickim 2015/2016 uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym 2015/2016 byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Uczelnia przyznaje także stypendia z własnego budżetu, które przyznawane są podczas organizowanej w WSPiA Gali „Najlepsi z dobrych”. Co roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach oraz sportowcy otrzymują stypendium w wysokości od 500 do 1500 zł.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij