Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Dotacje na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Opublikowano: 2015-10-15 20:43:53, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Wnioski o przyznanie takiego wsparcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od 19 października (najbliższy poniedziałek) do 17 listopada 2015.

Będzie  można ubiegać się o pomoc na inwestycje związane z :

Wybierz studia w WSPiA

- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano łącznie  1,3 mld euro.

Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamiany przez ARiMR w tym roku.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy  i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR (ale w województwie, w którym się będzie prowadzić inwestycję). Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Szczegółowe informacje uzyskać można w bezpłatnej infolinii 800 38 00 84, na stronie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij