Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Wzrost gospodarczy będzie kontynuowany – komentarza profesora Stanisława Gomułki

Opublikowano: 2014-11-30 11:19:41, przez: admin, w kategorii: Opinie

Spadające ceny paliw, praktycznie zerowa inflacja dóbr konsumpcyjnych oraz niskie stopy procentowe będą zapewne podtrzymywać popyt wewnętrzny, także w następnych kilku kwartałach. Oznacza to prawdopodobnie kontynuację wzrostu gospodarczego w obecnym, umiarkowanie wysokim, tempie 3-3,5%. Opinia głównego ekonomisty BCC prof. Stanisława Gomułki do dodanych GUS o PKB w III kw. 2014

Prof. Stanisław Gomułka. Fot. BCC

Prof. Stanisław Gomułka. Fot. BCC

 

Opublikowane dzisiaj dane GUS-u wskazują na to, że wzrost PKB w relacji rok do roku ma miejsce w stabilnym tempie w przedziale 3,3-3,5%, w III kw. – w tempie 3,3%. To duża poprawa w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku, kiedy to tempo wynosiło średnio 1,2%. Druga duża zmiana w stosunku do roku ubiegłego to dużo wyższe tempo wzrostu inwestycji w środki trwałe, 9,8% średnio w pierwszych trzech kwartałach br. (9,9% w III kw.) wobec średnio -0,3 % w pierwszych trzech kwartałach rok temu. Wreszcie, trzecia duża zmiana to solidny wzrost popytu krajowego, w tempie 4,7% w kw. I-III br. (4,9% w III kw.) wobec spadku o 0,4% w analogicznym okresie ub. roku (wzrost o 1% w III kw. 2013 r.). W okresie polskiej transformacji udział inwestycji brutto w środki trwałe wahał się pomiędzy 15% a 25 % PKB. W III kw. br. ten udział wynosił 18,8%. Można więc oczekiwać dalszego wzrostu tego udziału w najbliższych kwartałach.

W III w. dynamika wzrostu PKB Polski była praktycznie taka sama jak dynamika wzrostu światowej gospodarki, także mniej więcej taka sama jak dynamika wzrostu gospodarki Wielkiej Brytanii. Ale była znacząco wyższa niż dynamika wzrostu całej UE. W tej sytuacji wzrost eksportu o 3,8% trzeba uznać za sukces polskich przedsiębiorców, szczególnie w sytuacji ujemnego wpływu rosyjskiego embarga. Duży wzrost popytu krajowego przełożył się jednak na silniejszy wzrost importu, o 7,3 %. W rezultacie eksport netto miał w III kw. ujemny wpływ na PKB, obniżając tempo wzrostu PKB o 1,6 pkt. proc. Tym niemniej eksport w tym kwartale (203 mld zł) przewyższał import (196 mld zł) i stanowił już 47,5% PKB.

Spadające ceny paliw, praktycznie zerowa inflacja dóbr konsumpcyjnych oraz niskie stopy procentowe będą zapewne podtrzymywać popyt wewnętrzny, także w następnych kilku kwartałach. Oznacza to prawdopodobnie kontynuację wzrostu gospodarczego w obecnym, umiarkowanie wysokim, tempie 3-3,5%.

prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij