Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Zasady zatrudniania pracowników

Opublikowano: 2014-02-04 16:56:10, przez: admin, w kategorii: Prawo

Aby zostać pracodawcą trzeba spełnić odpowiednie wymogi formalne i... podjąć wiele decyzji. Jak zatrudnić by nie żałować?

Zasady zatrudniania pracowników

 

Najważniejszą sprawą jest wybór formy zatrudnienia.

– Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, regulowanymi przez kodeks cywilny – mówi mecenas Helena Fic z Kancelarii Radców Prawnych Fic, Midloch, Syryca – Umowa o pracę opiera się na przepisach Kodeksu Pracy i nakłada na pracodawcę i zatrudnionego odmienne obowiązki oraz przywileje.

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się jednak z większą liczbą formalności. Co trzeba zrobić i w jakiej kolejności?

Na początek trzeba sporządzić umowę o pracę. Może być to umowa na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo a nawet na czas wykonywania określonej pracy. W praktyce, przy zatrudnianiu nowego pracownika często stosuje się umowy na okres próbny. Musi być zawarta w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Nalezy w niej zawrzeć informacje dotyczące rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia i jego składników, wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia.

Pracownicze badania lekarskie

Kolejną istotną kwestią są badania lekarskie, które odbywają się na koszt pracodawcy i najlepiej w godzinach pracy zatrudnionego. Według Kodeksu Pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Badanie lekarskie wykonywane przed przystąpieniem do pracy nazywa się badaniem wstępnymi, następne badaniami okresowymi. Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, konieczne są badania kontrolne. Obowiązkiem pracodawcy jest także przeszkolenie nowozatrudnionej osoby (jeszcze przed przystąpieniem do pracy) z zakresu BHP. Zajęcia tego rodzaju odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik ze swojej strony zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia, że zapoznał się z wszystkimi przepisami.

Opłaty, procenty, wyliczenia

Obowiązki pracodawcy dotyczą także ZUS. W terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracodawca musi zgłosić ZUS osobę do ubezpieczenia, w tym przypadku korzystamy z druku ZUS-ZUA. Zgłoszenie musi objąć aż 5 typów ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij