Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Konsultacje projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”

Opublikowano: 2024-01-28 17:10:31, przez: admin, w kategorii: Samorządy

TARNOBRZEG.

Fot. um.tarnobrzeg.pl

Fot. um.tarnobrzeg.pl

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku wynika z sytuacji społecznej i potrzeby włączenia planów związanych z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w politykę rozwoju miasta. Miejska Biblioteka Publiczna stanowi ważny obszar aktywności kulturalnej mieszkańców miasta. Prowadzi szeroką działalność kulturalną na terenie miasta Tarnobrzega zwłaszcza promującą książkę i czytelnictwo. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku wynika również z sytuacji przestrzennej i potrzeby wpisania planowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu działań i inwestycji związanych z modernizacją i dostosowaniem bazy infrastrukturalnej do współczesnych standardów. Wpisanie planowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną inwestycji jest konieczne w celu pozyskania środków zewnętrznych zarówno europejskich jak i krajowych.

Projekt aktualizacji strategii podlega konsultacjom z: sąsiednimi gminami: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Miasta Tarnobrzega, a także z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.).

Konsultacje odbędą się w terminie od 25.01.2024 r. do 29.02.2024 r. 

Mieszkańcy Miasta Tarnobrzega oraz ww. podmioty mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 29.02.2024 r. poprzez:

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

1. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag, osobiście w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;

2.  przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl;

3. przesłanie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, w okresie realizacji konsultacji (o terminowości decyduje data wpływu formularza zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Tarnobrzega);

4. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza zgłaszania uwag poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” oraz formularz zgłaszania uwag zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5, a także zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W terminie 30 dni od upływu terminu zamknięcia konsultacji na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega (www.um.tarnobrzeg.pl), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega (https://bip.tarnobrzeg.pl/) zostanie zamieszczone sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, wraz z wniesionymi uwagami w trakcie konsultacji oraz odniesieniem się do nich z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

W dniu 15.02.2024 r. o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 13 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. dokumentu dla wszystkich zainteresowanych.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij