Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Miejsce Piastowe i Dukla

Opublikowano: 2023-10-10 19:36:57, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE, POWIAT KROŚNIEŃSKI. Rozpoczyna się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Nowa trasa ma być gotowa w 2025 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) plac budowy został przekazany wykonawcy, firmie Strabag. W pierwszej kolejności zostanie wykonana niezbędna inwentaryzacja, wytyczenie trasy oraz punktów wysokościowych. Po przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego i środowiskowego będzie można rozpocząć wycinkę terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwanie korzeni, karpin oraz prace archeologiczne.

 

Rozpocznie się też pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów oraz nasypów. Wykonawca przystąpi do budowy dróg technologicznych

oraz objazdów tymczasowych, a także wykonania wykopów oraz wzmocnień podłoża na obiektach mostowych. Równocześnie kontynuowane będą dostawy materiałów na zaplecze. Dodatkowo, wykonawca będzie realizował prace związane z wyburzeniami budynków, budową wodociągu

do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

 

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł

drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin

– Wietrzno

– Zboiska (nr 1956R). Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają

późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

– Nowy Żmigród

– Dukla.

 

Powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich

zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt

nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz

cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe. 

 

Odcinek realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe - Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. W związku z tym już na etapie opracowania Koncepcji programowej GDDKiA wykonała rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk i obszarów nimi zagrożonych , na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

 

Ponadto ten odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka - Równe I, o intensywnej niegdyś eksploatacji ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij