Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Nasz 1.5% podatku przekażmy podkarpackiej organizacji - opinia Dominika Łazarza

Opublikowano: 2023-02-23 08:37:34, przez: admin, w kategorii: Opinie

Trwa okres rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Warto przypomnieć z tej okazji, że każdy z nas ma możliwość przekazania 1,5% należnego podatku dla wybranej organizacji (do niedawna był to 1%). Wsparcie organizacji społecznych to również ważny element wielu programów Unii Europejskiej.

Dominik Łazarz

Dominik Łazarz

 

Tak, więc możemy nasze 1.5% przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji znajduje się na stronie Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (www.gov.pl/web/pozytek). Lista zawiera ponad 9 tys. organizacji, z czego ponad pół tysiąca ma siedzibę w województwie podkarpackim.

Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie możliwości przekazania części naszego podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. W pierwszym roku, czyli kilkanaście lata temu ok. 80 tys. podatników skorzystało z tego prawa, kilka lat temu liczba ta przekroczyła 11 milionów, a w ostatnim czasie z takiej możliwości skorzystało ok. 16 mln Polek i Polaków.

Przekazanie od niedawna 1,5%, wcześniej 1% podatku jest de facto sposobem wpływu podatnika czyli nas samych, na to jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak, więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnych, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich. Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspierać. Warto wspomnieć, że wspieranie organizacji pozarządowych czy fundacji w ich działalności społecznej to również ważny aspekt wielu konkursów w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Mieszkańców Podkarpacia powinni szczególnie zainteresować się przekazaniem swojej części podatku na rzecz organizacji działających w naszym regionie. Często są to podmioty nieduże, jednak z wielkimi i ambitnymi celami, realizowanymi z reguły na rzecz makroregionu Polski południowo-wschodniej. Niestety mającymi też mało funduszy lub ich brak na reklamę i promocję, w przeciwieństwie do wielu dużych krajowych organizacji pożytku publicznego. Jednak najważniejsze abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym zrobili mały krok i wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1,5% podatku na pomoc innym, na organizacje pożytku publicznego.

 

Dominik Łazarz, autor artykułu, ekonomista, działacz społeczny, ekspert ds. UE Europe Direct WSIiZ w Rzeszowie oraz Gdańsku. Przez blisko 10 lat pełnił funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, a później Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

   

Tak, więc możemy nasze 1.5% przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji znajduje się na stronie Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (www.gov.pl/web/pozytek). Lista zawiera ponad 9 tys. organizacji, z czego ponad pół tysiąca ma siedzibę w województwie podkarpackim.

Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie możliwości przekazania części naszego podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. W pierwszym roku, czyli kilkanaście lata temu ok. 80 tys. podatników skorzystało z tego prawa, kilka lat temu liczba ta przekroczyła 11 milionów, a w ostatnim czasie z takiej możliwości skorzystało ok. 16 mln Polek i Polaków.

Przekazanie od niedawna 1,5%, wcześniej 1% podatku jest de facto sposobem wpływu podatnika czyli nas samych, na to jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak, więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnych, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich. Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspierać. Warto wspomnieć, że wspieranie organizacji pozarządowych czy fundacji w ich działalności społecznej to również ważny aspekt wielu konkursów w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Mieszkańców Podkarpacia powinni szczególnie zainteresować się przekazaniem swojej części podatku na rzecz organizacji działających w naszym regionie. Często są to podmioty nieduże, jednak z wielkimi i ambitnymi celami, realizowanymi z reguły na rzecz makroregionu Polski południowo-wschodniej. Niestety mającymi też mało funduszy lub ich brak na reklamę i promocję, w przeciwieństwie do wielu dużych krajowych organizacji pożytku publicznego. Jednak najważniejsze abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym zrobili mały krok i wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1,5% podatku na pomoc innym, na organizacje pożytku publicznego.

Dominik Łazarz, autor artykułu, ekonomista, działacz społeczny, ekspert ds. UE Europe Direct WSIiZ w Rzeszowie oraz Gdańsku. Przez blisko 10 lat pełnił funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, a później Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij