Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Praca w bibliotece

Opublikowano: 2023-01-24 23:17:33, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. erzeszow.pl

Fot. erzeszow.pl

 

Bibliotekarz

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1)rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników,

2)inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalnych,

3)tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej,

4)opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczania,

5)prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,

6)dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,

7)dbałość o zasoby placówki.

Cały etat, dwie zmiany

Płaca:od 3 490 zł brutto

Wymagania

1) wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie lub humanistyczne),

2) znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży, oczytanie w różnych gatunkach literackich,

3) biegła obsługa komputera (m.in.: Word, Excel, Power Point), urządzeń mobilnych i biurowych,

4) umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,

5) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,

6) kreatywność, otwartość na nowe zadania,

7) umiejętność pracy zespołowej oraz dyspozycyjność, 8)znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane:

1) przygotowanie pedagogiczne,

2) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

3) doświadczenie w pracy kulturalnej z dorosłymi,

4) znajomość programów graficznych,

5) umiejętność redagowania i pisania tekstów,

6) zdolności (predyspozycje) plastyczne,

7) umiejętność kreatywnego promowania czytelnictwa,

8) wiedza na temat projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

9) gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

10) znajomość systemu SowaSQL.

Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, w tym w niektóre soboty,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w placówce udostępniania w Rzeszowie,

4) wynagrodzenie zasadnicze 3490,00 zł brutto,

5) dodatek stażowy,

6) pakiet socjalny.

Adres: Wojewódzka I Miejska Biblioteka Publiczna W Rzeszowie

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2)list motywacyjny,

3)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem,

4)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w terminie do 8 lutego 2023 r. do godz. 15.30 lub przesłać listem poleconym na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów (z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko - bibliotekarz). Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie, do dnia 10 lutego 2023 r. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Dyrektor Biblioteki.

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Kontakt w sprawach formalnych dot. rekrutacji:

e-mail: kadry@wimbp.rzeszow.pl

 

 Do pobrania

Oświadczenie kandydata do pracy na wolne stanowisko pracy w WiMBP

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij