Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Platforma e-learningowa na temat Prawa zamówień publicznych

Opublikowano: 2023-01-09 00:20:23, przez: admin, w kategorii: Prawo

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił na swojej stronie internetowej bezpłatną platformę e-learningową na temat Prawa zamówień publicznych. Są już na niej dostępne dwa pierwsze kursy.

Pracownik biurowy

 

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Platforma e-learningowa UZP została uruchomiona pod TYM ADRESEM. Są już na niej dostępne dwa pierwsze moduły szkoleniowe – przygotowanie postępowania oraz kwalifikacja podmiotowa wykonawców. W najbliższych tygodniach platforma ma zostać uzupełniona o kolejne materiały.

Moduł poświęcony przygotowaniu postępowania składa się z 28 lekcji uszeregowanych w siedem rozdziałów. Celem tej części szkolenia jest zapoznanie się z zasadami umożliwiającymi właściwe opracowanie procesu realizacji wymaganych robót budowlanych, usług lub dostaw. UZP zwraca uwagę, że przygotowanie postępowania to jeden z istotniejszych elementów procesu udzielania zamówień publicznych, mający na celu z jednej strony zweryfikowanie i usystematyzowanie potrzeb zakupowych zamawiającego, a z drugiej strony zwiększenie konkurencyjności.

Moduł poświęcony kwalifikacji podmiotowej wykonawców to 12 lekcji zgrupowanych w pięć rozdziałów. W jego ramach omówione zostały m.in. następujące zagadnienia: jakie są lub mogą być podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; jakie warunki udziału w postępowaniu może przewidzieć zamawiający; co to jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu lub spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; za pomocą jakich podmiotowych środków dowodowych zamawiający może weryfikować brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu; jak wygląda kwalifikacja podmiotowa w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; jak wygląda kwalifikacja podmiotowa w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

Na zakończenie każdego modułu przewidziana została możliwość wykonania testu podsumowującego, którego zdanie uprawnia do pobrania certyfikatu o ukończonym kursie.

Materiały e-learningowe zostały przygotowane w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij