Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Program in vitro w Rzeszowie

Opublikowano: 2023-01-01 15:58:48, przez: admin, w kategorii: Samorządy

Rozstrzygnięty został konkurs na programu in vitro, który będzie w Rzeszowie prowadzony od 9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Wybrana została oferta firmy Parens.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Konkurs na realizację programu in vitro został właśnie rozstrzygnięty. Wybrana została oferta firmy Parens. Program będzie trwał od 9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Na ten cel zostało przeznaczone z budżetu miasta 600 tys. zł.

Dodatkowo, program finansowania in vitro zwyciężył również w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Dofinansowanie z RBO to kwota 50 tys. zł. Zwycięski projekt złożyła Patrycja Pawlak-Kamińska, współprzewodnicząca Nowej Lewicy. To oznacza, że na realizację programu in vitro w Rzeszowie jest w sumie 650 tys. zł. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Rzeszowa, pary – kobiety w wieku 20-40 lat i mężczyźni – którzy walczą z niepłodnością.

Kwalifikacja do programu odbywać się będzie na terenie Ośrodka Medycznie wspomaganej prokreacji Parens sp. z o.o., przy ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów.

Udział zainteresowanych par w programie przebiegać będzie w następujący sposób:

Krok 1 – para zgłasza się do podmiotu leczniczego realizującego program;

Krok 2 – weryfikacja danych przez personel medyczny, to jest:

- przedłożonych przez pary informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie (wymóg udokumentowania informacji w prowadzonej dokumentacji medycznej),

- wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku) lubwarunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 roku życia i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Kwalifikacja par do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego odbywać się będzie zgodnie
z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami Ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności).

Kwalifikowanie par będzie przeprowadzane zgodnie z kolejnością składanych zgłoszeń
z uwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa w kwalifikacji do programu parze,
ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków (kobiety w wieku od 18 do 38 roku życia).

Krok 3 - weryfikacja formalna par do uczestnictwa w programie;

 

Po zakwalifikowaniu pary do programu przez Parens Sp. z o.o, będzie wystawiony wniosek kierujący do programu, złożony przez Realizatora w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Rzeszowa i przekazania pisemnej zgody do realizatora programu (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).

Niezbędne warunki formalne, które musi spełnić para to:

- para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Rzeszowie oraz rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Rzeszowie w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.

- para nie uczestniczy ani nie ubiega się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych. Para winna przedłożyć Realizatorowi programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego, ww. programu .

- para pozostaje w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Krok 4 – udział w programie na podstawie pisma od Realizatora programu - Parens sp. z o.o.

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00;

Wybierz studia w WSPiA

- w sobotę od 8.00 do 12.00;

- w niedzielę od 9.00 do 12.00;

Realizator zapewnia możliwość rejestracji telefonicznej oraz elektronicznej przez 7 dni w tygodniu oraz kontakt telefoniczny z ośrodkiem przez całą dobę, pod nr tel.: 509 108 109, (adres e-mail: parensrzeszow@parens.pl)

 .

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij