Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Wergiliusz Gołąbek honorowym obywatelem Rzeszowa

Opublikowano: 2022-12-29 11:58:58, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Rada Miasta Rzeszowa na dzisiejszej sesji (29 grudnia 2022 r.) przyjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dla Wergiliusza Gołąbka.

Wergiliusz Gołąbek honorowym obywatelem Rzeszowa

 

Kierując się potrzebą szczególnego uhonorowania ludzi, których działalność i osiągnięcia przynoszą zaszczyt naszemu Miastu, a jego Mieszkańcom poczucie uzasadnionej dumy oraz w trosce o zachowanie w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń, zasług i dokonań wybitnych rzeszowian, nadaje się tytuł honorowego obywatela Miasta Rzeszowa dr. Wergiliuszowi Gołąbkowie – głosi uchwała przyjęta przez rzeszowskich radnych w dniu 29 grudnia 2022 roku.

 

Tę szczególną godność nadaje się wieloletniemu twórcy i propagatorowi życia kulturalnego, naukowego oraz gospodarczego Miasta Rzeszowa. Człowiekowi, który poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki rozwoju Filharmonii Podkarpackiej, a w ramach jej działalności także Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, przyczynił się znacząco do ugruntowania ich pozycji w świecie artystycznym Europy. Natomiast poprzez niestrudzone podnoszenie kompetencji naukowych i umiędzynaradawianie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rozsławił Miasto jako prezentujące wysoki, wielokierunkowy poziom nauczania oraz przyjazne ludziom różnych narodowości – zgodzili się rzeszowscy radni, głosujący nad przyjęciem Uchwały.

 

Pod wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dla dra Wergiliusza Gołąbka podpisali się Rektorzy rzeszowskich uczelni: WSIiZ, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowskiej Szkoły Wyższej WSPiA. Wnioskodawcą wiodącym był Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

 

Będąc rzeszowianinem z wyboru dr Wergiliusz Gołąbek wiele wniósł do rozwoju Miasta Rzeszowa, zarówno w obszarze kultury, jak i nauki. Jego osiągnięcia jako Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej do dziś pamiętane są przez rzesze melomanów, zarówno ze względu na poziom reprezentowany przez rzeszowską orkiestrę symfoniczną, jak i  międzynarodową renomę  Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Z kolei sprawując przez 6 lat funkcję Rektora WSIiZ dr Gołąbek konsekwentnie prowadził politykę umiędzynarodowienia uczelni i wzmacniał jej pozycję w świecie nauki, tym samym ugruntowując pozycję Rzeszowa jako miasta o dużym potencjale intelektualnym, miejsca otwartego i przyjaznego. Jego działania to znakomity przykład lokalnego patriotyzmu, połączonego z dbaniem o dobry wizerunek Miasta Rzeszowa na arenie międzynarodowej – podkreśla obecny Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

 

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ podkreśla z kolei: Od wielu lat współpracuję z drem Wergiliuszem Gołąbkiem i obserwuję jego zaangażowanie na rzecz nie tylko naszej Uczelni, ale także jej szeroko rozumianego otoczenia. Wykłady otwarte, odbywające się w Filharmonii Podkarpackiej i gromadzące zazwyczaj pełną widownię, to w dużej mierze efekt działań dra Gołąbka: jego zabiegów i troski o to, by naukowcy i specjaliści dzieli się swoją wiedzą z jak największą grupą odbiorców. Jestem bardzo dumny z faktu, że dr Gołąbek od 2003 roku jest członkiem zespołu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

 

Wergiliusz Gołąbek urodził się w 1948 roku w Białej Wielkiej w województwie świętokrzyskim. Po ukończeniu liceum w Sosnowcu podjął studia na Wydziale Filozoficzno – Teologicznym ATK w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), jest też absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan Wergiliusz Gołąbek to aktywny uczestnik zmian gospodarczych, kulturowych i społecznych na przełomie XX i XXI wieku.

 

Dr Wergiliusz Gołąbek w okresie od 1980 roku do 2006 roku związany był z Filharmonią Rzeszowską, z przerwą w latach 1988 – 1989. W czasie tej przerwy współpracował i kierował słynną Orkiestrą Wojciecha Rajskiego, znaną obecnie jako Polska Filharmonia Kameralna Sopot (nazwa została zmieniona w latach dziewięćdziesiątych XX wieku).

W 1990 r. objął funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii Rzeszowskiej. Wówczas rozpoczął się okres znaczącej rozbudowy i doskonalenia jej zespołu artystycznego. Dyrektor zapewnił filharmonikom rzeszowskim dobre warunki do rozwoju i do systematycznego podnoszenia  poziomu artystycznego. 

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest związany od 2003 roku, na początku jako pracownik naukowo-dydaktyczny, potem prorektor ds. nauczania. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju i współpracy. Był odpowiedzialny za spójną politykę rozwoju WSIiZ, budowanie pozytywnego wizerunku uczelni oraz kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W latach 2016 – 2022 pełnił funkcję rektora WSIiZ. Obecnie jest wiceprezydentem uczelni. 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij