Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Sekretarz - praca w sądzie

Opublikowano: 2022-12-08 19:32:13, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza w drodze konkursu nabór na stanowisko sekretarza sądowego w wydziale orzeczniczym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

Oznaczenie konkursu:KD-1107-7/2022

Stanowisko:

Jedno stanowisko sekretarza sądowego, w wymiarze pełnego etatu.

 

Termin zgłoszenia:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 13 grudnia 2022 r. na adres Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 28 lub złożyć osobiście na Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko sekretarza sądowego, oznaczenie konkursu KD-1107-7/22 - nie otwierać”.

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata,

2) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,

3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (na poziomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia),

4) kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

9) pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na podstawie RODO,

10) oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,

11) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Dodatkowo kandydat może przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, kwalifikacje, umiejętności, które mogą być przydatne do wykonywania zadań na stanowisku.

Złożenie powyższych dokumentów będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych informacji dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z art. 221a Kodeksu pracy.

 

Do pobrania

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij