Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Dwie oferty na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej PWST-E w Jarosławiu

Opublikowano: 2022-11-23 17:40:47, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

JAROSŁAW. Uczelnia zarezerwowała na to zadanie 2 307 480 zł. Jeden z oferentów zmieścił się w tej kwocie.

Fot. Biblioteka PWST-E

Fot. Biblioteka PWST-E

 

Chodzi o przemyską firmę Infores Pobo, która zaoferowała cenę 2 210 310 zł. Jej konkurent, firma Eltrix z Raszyna, jest droższa o kilkaset tysięcy złotych - 2 867 805 zł.

 

Planowana do realizacji inwestycja miałaby potrwać 520 dni. Najpierw jednak trzeba wyłonić wykonawcę.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

A zamówienie uczelni dotyczy realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji, obejmującej swym zakresem: budowę i dostawę instalacji fotowoltaicznej o mocy 325kWp (±5kWp) oraz czterostanowiskowego carportu o mocy 12kWp (±2kWp) wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów na terenie należącym do PWST-E im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

 

Aktualnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się niezagospodarowany, pusty plac w sąsiedztwie budynku Biblioteki, Instytutu Inżynierii Technicznej, Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Instytutu Ochrony Zdrowia. Po stronie południowej planowanej inwestycji nieruchomość sąsiaduje z terenem PKP, trakcją kolejową. Od strony południowej przy budynku Biblioteki znajduje się parking dla samochodów osobowych.

 

Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja posiada zainstalowane jedno źródło OZE na zasadzie prosumenckiej o mocy 39,36kWp, przyłączone do własnej stacji transformatorowej, zasilającej budynki uczelni przy ul. Czarnieckiego 16 w Jarosławiu (o mocy przyłączeniowej 400kW).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Energia elektryczna wytwarzana przez nowy system, zostanie „zużyta na potrzeby własne obiektów uczelni i stacji szybkiego ładowania pojazdów z napędem elektrycznym, co zredukuje jej zużycie, a tym samym i koszty zakupu (...)”. Z kolei nadwyżka wyprodukowanej energii zostanie oddana do sieci dystrybutora na zasadach sprzedaży energii elektrycznej. Stacja ładowania zostanie też wyposażona w system poboru opłat. Teren zostanie objęty monitoringiem i instalacją oświetleniową.