Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Praca w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

Opublikowano: 2022-10-02 18:44:19, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JASIONKA, POWIAT RZESZOWSKI.

 

Specjalista ds. systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, kierunek techniczny związany z informatyką/cyberbezpieczeństwem,

- minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum 3 lata na takim samym lub podobnym stanowisku,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej,

- doświadczenie w prowadzeniu projektów IT, związanych z bezpieczeństwem oraz organizacją procesów biznesowych,

- znajomość współczesnych technologii IT w zakresie software oraz hardware w kontekście bezpieczeństwa,

- udokumentowane doświadczenie w wytwarzaniu pełnej dokumentacji oraz procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa „od podstaw” dla przedsiębiorstwa,

- umiejętność zrozumienia problemu i odpowiedniego zamodelowania ścieżki jego rozwiązania,

- umiejętność pracy pod presją czasu oraz samodzielność w realizacji zleconych projektów i zadań,

- zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, terminowość, skrupulatność i zaangażowanie,

- umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego reagowania na problemy,

- prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

- budowa kompleksowego rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa, w tym zasad, procedur i wszelkich dokumentów niezbędnych do spełniania wymogów określonych w przepisach oraz dobrych praktykach,

- tworzenie dokumentacji technicznej i formalnej dla procesów, usług i dostaw związanych z IT oraz OT pod kątem cyberbezpieczeństwa,

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- realizacja zadań związanych z ustawą o KSC oraz innymi przepisami prawa,

- wsparcie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie opracowywania rozwiązań usprawniających ich pracę, przy zachowaniu bezpieczeństwa cyber,

- ciągła współpraca z CSIRTami oraz z Ministerstwem Infrastruktury i innymi instytucjami państwowymi w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem cyber w tym obsługa incydentów, szacowanie ryzyka itp.

- współpraca z dostawcami usług dla Portu w zakresie ich utrzymania i spełnienia zasad bezpieczeństwa oraz nawiązywanie współpracy w dodatkowych czynnościach np. audyty zewnętrzne.

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- niezbędne szkolenia i certyfikaty,

- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

- pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,

- pakiety socjalne w ramach ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

- CV + list motywacyjny,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu, jak i nasze oczekiwania. Nabór prowadzony jest w dwóch turach. Termin nadsyłania dokumentów dla pierwszej tury mija 02.10.2022 r. W przypadku niewyłonienia kandydatów w pierwszej turze termin nadsyłania dokumentów dla drugiej tury mija 16.10.2022 r.

Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

Do pobrania 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Załączniki: 

zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji

klauzula informacyjna - rekrutacja