Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Przebudowa drogi Uherce Mineralne-Solina. PZDW raz jeszcze próbuje znaleźć wykonawcę

Opublikowano: 2022-08-13 11:40:48, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

BIESZCZADY. To odcinek drogi wojewódzkiej nr 895. Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach”.

Fot. PZDW (zdjęcie ilustracyjne)

Fot. PZDW (zdjęcie ilustracyjne)

 

Do pierwszego przetargu stanął jedynie Budimex. Niestety, cena oferty firmy była wyższa od założonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich limitu o... 101 440 887 zł. (cena oferty - 175 040 887; limit - 73 600 000 zł).

 

Nie było innego wyjścia, jak tylko unieważnić postępowanie.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 

Przypomnijmy, chodzi o przebudowę ponad 10 km odcinka drogi przebiegającej przez miejscowości Uherce Mineralne, Orelec, Bóbrka i Solinę. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zakres planowanych prac obejmować ma m.in.: „rozbudowę jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Uherce Mineralne - Solina doprowadzając jej parametry geometryczne oraz techniczne do drogi klasy G, w tym: budowę nowej jezdni drogi; przebudowę chodników, budowę ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowę/budowę zatok autobusowych; budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi; rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi, rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów inżynierskich w tym wykonanie odcinkowego zabezpieczenia brzegów i koryt cieków wodnych w niezbędnym zakresie, budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane na odcinku drogi oraz konstrukcji oporowych z miejscach gdzie zachodzi konieczność ograniczenia zajętości terenu; budowę i przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej (…); oświetlenia drogi oraz budowę ewentualnych krótkich odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej”

Wybierz studia w WSPiA

 

Inwestycja miałaby potrwać 35 miesięcy.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij