Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Jak zatrudnić studenta - przepisy i zasady

Opublikowano: 2022-08-05 21:09:49, przez: admin, w kategorii: Praca

Wielu studentów w wakacje pracuje. Chętnie zatrudniają ich zleceniodawcy, bowiem za studentów do 26 roku życia zatrudnionych na umowy zlecenia ich szef nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Nie trzeba za nich także płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie to oszczędność dla firmy, która nie musi za niego płacić żadnych składek. Oczywiście, tylko wtedy, jeśli spełnia określone warunki. Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które posiadają status ucznia lub studenta w wieku do ukończenia 26 lat.

Status studenta jest od dnia przyjęcia w poczet studentów, (czyli immatrykulacji) do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów. Narodowość oraz kraj, w którym odbywają się studia nie mają znaczenia. A to oznacza, że zwolniony z opłacania składek od umowy zlecenia wykonywanej w Polsce jest np. obywatel Ukrainy, który studiuje w Rzeszowie, a także Polak studiujący w Berlinie. Oczywiście tylko nie dłużej niż do ukończenia 26 lat – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Studentami, według przepisów ubezpieczeniowych, nie są osoby na studiach doktoranckich oraz podyplomowych, nawet, jeśli mają mniej niż 26 lat. Ze zwolnienia w opłacaniu składek nie skorzysta także student, który podpisuje umowę zlecenia z własnym pracodawcą, (u którego pracuje już na umowę o pracę). Jeśli ktoś skończył studia lub chwilowo nie ma statusu studenta (np. obronił licencjat i od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie), powinien poinformować o tym swojego zleceniodawcę. Będzie on musiał zgłosić takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać składki.

Należy także pamiętać, że student, który podejmuje pracę i zostanie przez pracodawcę zgłoszony do ubezpieczeń społecznych „wypada” z ubezpieczenia zdrowotnego „przy rodzicu”.

Dlatego po zakończeniu pracy, gdy student wraca na uczelnię rodzic musi ponownie zgłosić go do swojego ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku, dziecko będzie figurowało, jako nieubezpieczone. Warto tego przypilnować, żeby nie znaleźć się w trudnej sytuacji, kiedy trzeba będzie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Po utracie prawa

Po ukończeniu przez studenta 26 lat obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia ma szkoła wyższa (wystarczy to zgłosić w dziekanacie), pod warunkiem, że student nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, jak np. umowa o pracę czy zlecenie. Gdy tak jest, to konieczne jest opłacanie składek z zatrudnienia. Natomiast dziecko, które jest pełnoletnie i się nie uczy, może zarejestrować się w urzędzie pracy. Wówczas PUP zgłosi je do ubezpieczenia zdrowotnego.